Afbeelding
Matthias van Bloemendaal

Nieuw voorstel voor herontwikkeling Kerkplein in Nijkerk

25 januari 2022 om 16:07 Nieuwbouw

NIJKERK Het college blijft bij haar voornemen om openbare parkeerplaatsen te exploiteren in een parkeergarage op het nieuwe Kerkplein, op het voormalige Jumbo-terrein. Op basis van een uitgebreid onderzoek blijkt dat er op korte en lange termijnbehoefte bestaat aan 95 parkeerplaatsen op deze plek. 

Er wordt voorgesteld om de parkeerplaatsen te gaan exploiteren op basis van het zogeheten fiscaal regime van een parkeerbelasting. Met het nieuwe voorstel komt het college tegemoet aan de vragen die de gemeenteraad in 2021 stelde, mede naar aanleiding van vragen van de exploitant van een andere parkeergarage in Nijkerk.

PARKEERGARAGE De voormalige locatie van de Jumbo-supermarkt aan de Torenstraat in Nijkerk krijgt een nieuwe invulling. De initiatiefnemers Van Wijnen en Smink Vastgoed hebben met Woningstichting Nijkerk en de gemeente het bouwplan Kerkplein in voorbereiding. In de visie Aantrekkelijk Nijkerk is aangegeven dat op deze locatie ook een bronpunt voor openbaar parkeren (een parkeergarage) gerealiseerd zou moeten worden. In de gemeentelijke begroting is hiermee al rekening gehouden. Oorspronkelijk was de gedachte om zo bij te dragen aan de onrendabele top van een private exploitatie. Gebleken is dat gemeentelijke exploitatie van de parkeervoorziening kan bijdragen aan de uitvoerbaarheid van het plan. Hiervoor is het noodzakelijk om financiële kaders te stellen.

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2021 is een eerste voorstel afgevoerd van de raadsagenda. Het college komt nu opnieuw met een voorstel waarin zij de gemeenteraad op 24 februari 2022 vraagt financiële kaders te stellen.

SLOOP Vanwege milieukundige- en veiligheidsredenen is eind 2021 al gestart met de sloop van bestaande gebouwen aan het Kerkplein. Als de gemeenteraad in februari positief over het voorstel van het college besluit, dan is het mogelijk dat de bouw van de woningen en de parkeergarage start in de tweede helft van dit jaar.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie