De nieuwbouw van het dorpshuis in Hoevelaken leidt tot vragen bij zowel omwonenden als enkele politieke partijen.
De nieuwbouw van het dorpshuis in Hoevelaken leidt tot vragen bij zowel omwonenden als enkele politieke partijen. Marcel Schaap

Nog veel vragen bij omwonenden en partijen over nieuw dorpshuis Hoevelaken

Politiek

HOEVELAKEN De nieuwbouw van het dorpshuis in Hoevelaken leidt tot vragen bij zowel omwonenden als enkele politieke partijen. Bij omwonenden leven er bezwaren over het bouwen over de Kantemarsweg heen en de daaraan gekoppelde verlegging van deze straat. Dit gaat, zo menen de bewoners, ten koste gaat van het evenemententerrein en parkeerplaatsen en is volgens hen ook in strijd met de oorspronkelijke uitgangspunten.

Vraagtekens worden door sommige partijen ook gezet bij het onderbrengen van de eerstelijnszorg in het gebouw. De huisartsen en apotheek hebben aangegeven hier best oren naar te hebben, maar dat dan wel snelheid is gewenst. De huisartsen willen een eigen ingang. De apotheek stelt als eis een plek te krijgen op de begane grond. Hierdoor stellen partijen zich de vraag of dit niet ten koste gaat van andere voorzieningen die op de begane grond zijn gewenst, zoals de bibliotheek. De voorkeur van het college gaat uit naar de eerstelijnszorg op de eerste verdieping boven wonen.

Jacqueline Doppenberg (VVD) pleit ervoor dat naast de eerstelijnszorg ook andere eventueel geïnteresseerde commerciële partijen een kans wordt geboden om zich aan te melden als kandidaat voor een plek in het dorpshuis. Om te voorkomen dat opnieuw partijen moeten worden gezocht als de eerstelijnszorg afhaakt, maar ook om de plannen haalbaar en betaalbaar te houden.

VOORRANG Partijen zijn het erover eens dat De Haen als eerste de kans moet worden geboden zich in het nieuwe dorpshuis te vestigen. Dat heeft ook de voorkeur van het college van burgemeester en wethouders, maar de eventueel benodigde aanbesteding kan dit bemoeilijken.

LOCATIE Volgens wethouder Nadya Aboyaakoub is de precieze toekomstige plek van het dorpshuis nog onderwerp van gesprek. Het kan ook zo zijn dat een deel van het bestaande gebouw behouden blijft en gedeeltelijk opschuift in de richting van de Kantemarsweg. Uitgangspunt is dat men de bestaande reuring in het centrum van Hoevelaken tijdens de bouw wil behouden. Zoals men ook graag een groot plein wil zien in de toekomst.  

ATOOMKELDER Bart Verbeek (PRO21) wil ook graag aandacht voor de kelder, omdat deze in het verleden is gebouwd als atoomkelder. Hij wil hiervoor aandacht, zodat deze kelder in de toekomst ook kan worden gebruikt als zich een crisissituatie voordoet. De wethouder zegt hieraan aandacht te willen besteden.

Het stemt partijen tot tevredenheid dat het jeugd- en jongerenwerk Blits een eigen ingang krijgen. Partijen willen graag het gemeentelijk loket in het nieuwe dorpshuis zien gesitueerd. Volgens wethouder Aboyaakoub is hiervoor ruimte, maar wordt nog gekeken welke gemeentelijke dienstverlening nu precies is gewenst in het dorpshuis.

SCHOP IN DE GROND Volgens de wethouder moet er nog verdere invulling worden gegeven aan de plannen. Hierbij worden ook de omwonenden betrokken. Het betekent volgens haar ook dat er nog de nodige tijd mee gemoeid is voor de eerste schop de grond in kan. Streven is wel dat het dorpshuis in 2025 kan worden geopend. De gemeentelijke bijdrage is vastgesteld op 2,8 miljoen euro. Rest nog een financieel gat van 1,1 miljoen euro.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie