Afbeelding
Pixabay.com

Veel belangstelling voor koopwoningen op voormalig Jumbo-terrein

6 juni 2020 om 13:58 Nieuwbouw

NIJKERK Voor de zestig koopwoningen die gepland staat op het terrein van de voormalige Jumbo-supermarkt hebben zich al ruim zevenhonderd gegadigden gemeld.

Wijnand Kooijmans

Tijdens een bijeenkomst met raadsleden werd daarnaast duidelijk dat enkele voor Nijkerk belangrijke historische panden worden teruggebouwd. Het gaat onder meer om het pand Holkerstraat 13, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog de familie De Liever heeft gewoond. Het gaat vooral om het behoud van het verhaal rond deze familie. Het pand zelf wordt als minder waardevol gezien.

De oude pastorie is inmiddels verdwenen. Maar er is wel gekeken of het casco van het daarnaast gevestigde autobedrijf kon worden behouden. Bouwkundig is de staat dusdanig slecht dat dit niet mogelijk is. Binnen het plan komt ook dit pand terug. Dat geldt ook voor het mannen- en vrouwenhuis, zoals dat vroeger aan de Vetkamp was gevestigd.

In totaal mogen er maximaal honderd woningen binnen het plan, dat inmiddels de naam Kerkplein heeft gekregen, worden gebouwd. Of dit aantal wordt gehaald is onder meer afhankelijk van overeenstemming die moet worden bereikt met de eigenares van een pand dat binnen het plangebied ligt. Met haar vindt hierover nog overleg plaats.

PARKEREN Er leven bij de raadsleden vooral vragen rond de parkeergarage. Hierin moeten 95 openbare parkeerplaatsen komen. Opzet is dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van de garage, omdat dit voor een externe partij nauwelijks haalbaar is.

In het plan wordt ervan uitgegaan dat de 35 procent gewenste sociale woningbouw niet wordt gehaald, maar dat dit 32 procent gaat bedragen. Aangegeven wordt dat dit percentage gehaald moet worden als het gaat om de totale woningbouw binnen de gemeente Nijkerk. Gezien de complexiteit van de woningbouw op de plek van de voormalige supermarkt wordt een afwijking van het percentage verantwoord gevonden.

PLEINWAND Langs de Torenstraat wordt een soort pleinwand gerealiseerd. Hierom zijn hier 45 koopappartementen gepland in het voorlopig ontwerp. Hoewel de besluitvorming nog moet plaatsvinden, lijken de raadsfracties hiermee wil in grote lijnen te kunnen instemmen.

In het plan is de mogelijkheid opgenomen om een winkelruimte te realiseren. De kans dat deze er ook daadwerkelijk komt, wordt door Hendrik Visser van de gemeente Nijkerk overigens klein geacht. Deze plek kan dan alsnog met woningbouw worden ingevuld. Om het verkeer goed af te kunnen wikkelen wordt de Holkerstraat mogelijk gedeeltelijk verbreed. Het is echter niet de bedoeling dat de weg in totaliteit tweerichtingsverkeer wordt. Daarnaast wordt er naar gestreefd het binnenplein dat ontstaat aantrekkelijk te maken door het niet alleen te benutten voor parkeren.

Indien de planning wordt gehaald, moet in 2021 met de bouw worden begonnen. Dat zal dan twee jaar gaan duren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie