Afbeelding
Pixabay

44 nieuwe woningen aan Bruins Slotlaan; geitenweide blijft bestaan

6 juli 2021 om 15:50 Nieuwbouw

NIJKERK Aan de Bruins Slotlaan in Nijkerk mogen 44 woningen worden gebouwd. Dat is althans de opzet van het plan zoals dat door het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd aan de raad.

door Wijnand Kooijmans

Het gaat om twintig beneden-bovenwoningen en 24 rijtjeswoningen. Dat zijn er drie minder dan in het oorspronkelijke plan was opgenomen. Het is een gevolg van overleg dat met de omwonenden heeft plaatsgevonden. Door het schrappen van de drie woningen komt er ruimte voor meer groen binnen het plan. Ook blijft de geitenwei in aangepaste vorm en zijn er grenzen aan de hoogte gesteld. Daarnaast is er een parkeerkoffer toegevoegd op de plek van het oude clubhuis aan deze weg.

BRUIKLEEN Het gaat om de locatie waar de meubel- en tapijthal zijn gevestigd. Maar ook om de gronden die aan de achterzijde van het pand zijn gelegen, grenzend aan de achtertuinen van de woningen aan de Schrassertstraat en de Bentincklaan. Deze gronden zijn eigendom van de gemeente. 

Een deel van deze gronden is in bruikleen gegeven aan een aantal bewoners van de Schrassertstraat. Dit gebruik wordt beëindigd. Diverse aanwezige zaken op de groenstrook worden opgeruimd. De meubel- en tapijthal wordt afgebroken.

WEGBESTEMMEN Voor het plan is een wijziging van de bestemming nodig. Het gaat om het wijzigen van detailhandel naar wonen. Daarmee wordt voorzien in het wegbestemmen van detailhandel buiten het kernwinkelgebied. Woningbouw op deze locatie wordt als meer passend gezien. Door de wijziging van het plan kunnen ook een aantal kenmerkende grote bomen behouden blijven.

Het groene binnenterrein wordt ook toegankelijk voor omwonenden. Dit terrein is ook autoluw. De maximale bouwhoogte is 10,6 meter. De aanwezigheid van diverse bedrijven in de omgeving vormt, zo geeft het college van burgemeester en wethouders aan, geen beletsel voor de woningbouw. Het plan voldoet aan de parkeernormen van de gemeente.

Nadat de kaders door de raad definitief zijn vastgesteld wordt begonnen met het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan. Vooraf worden ook nog eerst de omwonenden geïnformeerd over de stand van zaken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie