Archieffoto woningen in het plan Doornsteeg.
Archieffoto woningen in het plan Doornsteeg. WSN

Raad pleit voor meer woningen in derde fase Doornsteeg

23 april 2021 om 09:00 Nieuwbouw

NIJKERK Als het niet ten koste gaat van het woongenot en de leefbaarheid hoeft het aantal woningen in de derde fase van het plan Doornsteeg niet beperkt te blijven tot een maximum van zevenhonderd woningen. De meerderheid van de gemeenteraad kan zich vinden in deze opzet van de fractie van de ChristenUnie.

Wethouder Wim Oosterwijk staat niet afwijkend tegen deze opvatting, maar verwacht dat het aantal van 750 tot 775 woningen, zoals genoemd door Hilbrand Rozema van de ChristenUnie, in de praktijk niet wordt gehaald. Een hoger aantal gaat, zo vreest Oosterwijk, ten koste van de kwaliteit. 

De derde fase van het plan Doornsteeg moet een gemengde wijk worden. Bovendien is bij meer in de hoogte bouwen ook meer ruimte nodig om het gebouw heen, bijvoorbeeld voor het benodigde groen. De wethouder ziet het ook meer als een uitnodiging van de raad om te bezien of meer dan zevenhonderd woningen mogelijk is. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan moet het uiteindelijke aantal dan duidelijk zijn. 

STARTERS EN SENIOREN Bij de meeste partijen leeft de wens om meer te bouwen voor starters en senioren en dan voor aanvaardbare prijzen. De wethouder wil onder meer bezien, zoals gewenst door het CDA, of de Koopgarantregeling een bijdrage kan leveren om starters sneller aan een woning te helpen. Wel wijst hij erop dat deze regeling de bouwkosten niet verlaagt, maar alleen een uitstel van betalingen biedt. De wethouder wil hierover in een later stadium in overleg gaan met de raad. De meerderheid van de raad hecht veel waarde aan de bouw voor starters en senioren omdat Doornsteeg 3 de laatste toekomstige woonwijk is waar de gemeente zelf nog veel grond in eigendom heeft.

De wethouder zegt, vooral op verzoek van Irene Moes (PRO21), toe minimaal twee experimenten uit tev oeren als het gaat om circulaire bouw. Het gaat dan vooral om het toepassen van hout. De experimenten blijven niet beperkt tot één woning maar het gaat, zo zegt de wethouder, om een aantal van vier of vijf woningen. Dat kan een appartementencomplex zijn, maar ook een rijtje woningen.

WOONWAGENS Binnen de derde fase worden ook vijf woonwagenstandplaatsen aangelegd. Ries van Elteren (De Lokale Partij) heeft gevraagd of dat er ook een of twee meer kunnen worden, de wethouder neemt dat mee in de afweging. Hij vindt wel dat het aantal standplaatsen in een wijk niet te hoog moet worden. Bij meer behoefte ziet hij dan meer in de aanleg van woonwagenstandplaatsen in een andere wijk. In het uiteindelijke bestemmingsplan worden de nieuwe parkeernormen meegenomen. Voorwaarde is wel dat deze dan vooraf door de raad worden vastgesteld. Het CDA wil graag dat bij woningtoewijzing inwoners van de gemeente Nijkerk voorrang krijgen. In de kaders is daarnaast ook opgenomen dat er veel mogelijkheden komen voor jong en oud om zich te ontspannen.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie