Een van de eerste woningen elders in de wijk Doornsteeg.
Een van de eerste woningen elders in de wijk Doornsteeg. Wijnand Kooijmans

Zevenhonderd woningen in fase 3 van Doornsteeg

10 maart 2021 om 10:21 Nieuwbouw

NIJKERK De bouwplannen voor Doornsteeg fase 3 staan in de steigers. Na fase 1 en 2 wordt in het derde deel, dat 27 hectare groot is, het laatste deel van de duurzame, moderne wijk gebouwd. Er zullen tussen de 600 en 700 woningen verrijzen in het plangebied.

Doornsteeg fase 3 is onderdeel van het Masterplan Doornsteeg. De bestaande historische verkaveling, sloten en cultuurhistorische elementen blijven zoveel mogelijk behouden in het stedenbouwkundig plan. Onderdeel van het plan wordt de geluidswal naast de snelweg A28. De woongebieden worden zo optimaal mogelijk ingericht. Zo ziet het college ruimte voor andere functies in de wijk, zoals een paramedische centrum. Daarnaast wordt onderzocht hoe de wijk inclusief gemaakt kan worden. Een inclusieve wijk is een wijk waar voor iedere doelgroep woningen gebouwd worden.

WOONWAGENS De woonvisie 2020+ is leidend kader voor de woningbouw in Doornsteeg fase 3. Er wordt gestreefd naar diversiteit in woonvormen. Zo wordt een grote wens van een groep inwoners vervuld: er komt een plek voor vijf woonwagenstandplaatsen. De aanwezige scouting en volkstuinen worden ingepast in de wijk en het aanwezige groen zal onderdeel uitmaken van de groenstructuur van de wijk. De eerste ontsluiting is op de bestaande rotonde Arkemheenweg/ Watergoor. Om een goede verkeersdoorstroming te realiseren in en om de wijk wordt een tweede ontsluiting noodzakelijk gevonden. Hiervoor zijn twee opties onderzocht en is het voorstel om een extra aansluiting op de Arkemheenweg te realiseren.

De beekzone zal een belangrijke bijdrage aan de waterberging leveren, waarin 8.500 kubieke meter water wordt opgevangen. Daarnaast wordt nog 3.000 kubieke meter aan waterberging gerealiseerd binnen het plangebied en dus buiten de beekzone. Voor Doornsteeg fase 3 is vanwege de ligging naast de snelweg een geluidscherm gepland van 10 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP).

GELUIDSSCHERM Het geluidsscherm zal bestaan uit twee delen: een scherm op de toekomstige tijdelijke wal langs de A28 en een wal/ scherm met een minimale lengte van 290 meter in de binnenbocht van de Arkemheenweg binnen het plangebied van fase 3. Bij de realisatie van deze schermen wordt gestreefd naar een combinatie met duurzame opwekking van energie.

ENERGIE Een structureel element voor de wijk wordt groen, spelen, flora en fauna. Zo komt er een trapveld. Ook wordt de bomenlaan langs de wijk in stand gehouden, evenals waardevolle bomen in het gebied. Woningen worden als energieneutrale woningen gerealiseerd, maar waar mogelijk wordt een hoger ambitieniveau gekozen, waarbij woningen energieleverend zijn of worden gerealiseerd met het nul-op-de-meter principe.

Woningen worden niet aangesloten op het aardgasnet. Er worden specifieke acties genomen in het openbaar gebied en in overleg met de vastgoedontwikkelaars worden ook significante maatregelen toegepast die leiden tot waterbewustwording onder de bewoners en waterbesparing.

Maranke Pater
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie