Afbeelding
Harry Koelewijn

Nieuwe leden in sociaaldomeinraad

17 september 2019 om 16:22 Mensen

NIJKERK Het college van de gemeente Nijkerk heeft vijf nieuwe leden benoemd en vier bestaande leden herbenoemd van de Sociaaldomeinraad (SDR). Deze raad bestaat uit inwoners die adviezen aan het college van B en W geven over het Nijkerkse beleid op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen (sociaal domein).

Conform het beleid Samen Nijkerk van de gemeente is in de afgelopen jaren bij de SDR een kanteling ingezet om vroegtijdig bij de beleidsontwikkeling betrokken te zijn. Dit heeft geleid tot een gewijzigde rolopvatting en een gewijzigde profielschets van de SDR. Met name het betrekken van inwoners bij de beleidsvorming van de gemeente en het signaleren van ontwikkelingen bij kwetsbare bewoners, zullen meer nadruk krijgen in de hernieuwde SDR. De recentelijk benoemde voorzitter, leden en oud-leden zijn allen geselecteerd op hun vaardigheden om daar uitvoering aan te geven.

LEDEN De huidige leden die zijn herbenoemd zijn Herman Verheij, Fatima Laghmouchi, Henrike van Maanen en Tineke Passchier-Stegeman. De nieuwe leden die zijn benoemd zijn Brenda Buijtenhuis, Petra Kuhl, Harry Berg, Gerard Koorevaar en Jan van Wezel. 

De SDR is een adviesraad die met de gemeente meedenkt over de ontwikkelingen in het sociaal domein en de participatiewet. Ze stimuleert inwoners om mee te praten over gemeentelijke beleid. Daarnaast signaleert deze raad ontwikkelingen (vooral vanuit kwetsbare inwoners) en geeft adviezen aan de gemeente.
Van september tot en met december maakt de SDR een plan van aanpak over de ontwikkeling van de nieuwe raad. Ook ontwikkelt ze in het najaar een strategie om kwetsbare inwoners beter te bereiken. Inwoners kunnen de (leden van de) SDR bereiken via sociaaldomeinraad@nijkerk.eu.

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie