Blankesteijn: ,,We willen ruimte maken voor alternatieve woonvormen, zoals knarrenhofjes, tiny houses en bijvoorbeeld gemengde woonvormen.''
Blankesteijn: ,,We willen ruimte maken voor alternatieve woonvormen, zoals knarrenhofjes, tiny houses en bijvoorbeeld gemengde woonvormen.'' Maureen van Goethem
Advertorial

Matthias Blankesteijn is klaar voor verkiezingen

1 maart 2022 om 16:03 Gemeenteraadsverkiezingen

NIJKERK Het CDA Nijkerk-Hoevelaken heeft haar verkiezingsprogramma onlangs gepresenteerd. Wat wil de jongste lijsttrekker uit de regio, Matthias Blankesteijn (23), met een prangend onderwerp als de woningmarkt?

‘Betaalbare woningen voor onze inwoners’ staat bovenaan het verkiezingsprogramma van het CDA. ,,Wij vinden dat wonen hoog op de politieke agenda moet staan. Er is een overduidelijk tekort aan huisvesting. Dit heeft geleid tot torenhoge prijzen voor koopwoningen en jarenlange wachtlijsten voor een (sociale) huurwoning’’, vertelt Matthias Blankesteijn.

Hij ziet dat starters en middeninkomens vaak de dupe zijn. ,,De afgelopen jaren zijn er in onze gemeente veel huizen gebouwd en toch visten juist deze groepen vaak achter het net. De woningen die werden gebouwd waren vaak niet betaalbaar en ook is er sprake van forse concurrentie vanuit de randstad. Daarom willen wij inzetten op betaalbare nieuwbouw en daarbij onze eigen inwoners voorrang geven op deze woningen.’’

We bouwen niet voor beleggers, maar voor onze eigen inwoners

OPLOSSING Het CDA wil dat ontwikkelaars opgedragen wordt om betaalbaar te bouwen, in het bijzonder voor de middenklassen. Ook passende seniorenwoningen zijn wat het CDA betreft prioriteit. Het CDA erkent dat het daarmee niet alle problemen op de woningmarkt kan oplossen, maar de partij wil de komende jaren wel zorgen dat de eigen inwoners wel meer kansen krijgen. ,,We maken ruimte voor alternatieve woonvormen, zoals hofjes voor ouderen (knarrenhofjes), tiny houses voor starters en bijvoorbeeld gemengde woonvormen waarbij starters en senioren door elkaar wonen. Niet alleen in Nijkerk, maar ook in Nijkerkerveen en Hoevelaken.’’

Blankesteijn vindt daarbij een zelfbewoningsplicht voor betaalbare woningen vanzelfsprekend: ,,We bouwen ten slotte niet voor beleggers, maar voor onze eigen inwoners.’’

De tekst gaat door onder de video:


BUITENGEBIED Het CDA ziet het als een grote uitdaging om daarbij te zorgen dat het groene buitengebied zoveel mogelijk gespaard kan worden. ,,Wij willen zoveel mogelijk het groene buitengebied en de ruimte voor onze boeren behouden. Daarom moeten we slimme locaties kiezen. Het CDA denkt daarbij bijvoorbeeld aan de Havenkom, waar door verplaatsing van bedrijven een fors aantal woningen gerealiseerd zou kunnen worden.’’

Het CDA vindt dat de gemeente op een fatsoenlijke manier moet worden doorgegeven aan volgende generaties

KLIMAAT Niet alleen bij woningbouw, ook bij het thema klimaat komt het buitengebied ter sprake. ,,Het CDA vindt dat de gemeente op een fatsoenlijke manier moet worden doorgegeven aan volgende generaties. Rentmeesterschap hebben we hoog in het vaandel. Dat betekent het behalen van de klimaatdoelen, maar wel op een verstandige manier.’’

WINDMOLENS Blankesteijn is daarbij duidelijk over de rol van het buitengebied: ,,Zonnepanelen zoveel mogelijk op daken en zo min mogelijk op onze kostbare landbouwgrond en in onze mooie natuur. Windmolens kunnen alleen als negatieve gezondheidseffecten en overlast kunnen worden uitgesloten. Zo halen we op een verstandige manier, samen met onze inwoners de klimaatdoelen.’’ 

Door Maureen van Goethem

Dit artikel wordt u aangeboden door CDA Nijkerk-Hoevelaken.

Maureen van Goethem
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie