Afbeelding
Arjen Gerritsma

Windmolens, oostelijke rondweg en overlast: lijsttrekkers debatteren in Nijkerks theater

10 maart 2022 om 23:45 Politiek

NIJKERK Zonnepanelen, windmolens, biodiversiteit, oostelijke rondweg, hoogbegaafde kinderen die naar Zeewolde naar school gaan, woningbouw op Luxool, hangjongeren en drugsoverlast – onderwerpen die het lijsttrekkersdebat donderdag 10 maart in Nijkerk domineren.

Een gevulde zaal in het theater Streams Breede Beek, applaus voor het eerste liedje van artiest Edwin Schimscheimer (uit Hoevelaken), die voor de muzikale omlijsting zorgt: ‘Je kunt niet alles weten’. Het tweede liedje, later op de avond, gaat over de liefde, en het allerlaatste heet ‘Mag het wat stiller zijn?’ Snelle vragen zijn er voor de vijf lijsttrekkers, die op 16 maart tegen elkaar strijden in de gemeenteraadsverkiezingen van Nijkerk. 

Vier debatten onder leiding van presentator Tijs van den Brink moeten helderheid geven over de verschillen en overeenkomsten in politiek Nijkerk - sociaal domein, openbare orde en veiligheid, duurzaamheid en klimaat en bouwen en wonen. Achter de ronde tafels op het podium staan van links naar rechts: Harke Dijksterhuis (ChristenUnie-SGP), Niels Staal (VVD), Irene Moes (PROgressief 21), Peter Collignon (De Lokale Partij) en Matthias Blankesteijn (CDA). Presentator Van den Brink prikkelt zowel het vijftal als de zaal, waarin slechts vier mensen blijken te zitten die nog niet weten welk vakje ze op 16 maart zullen aankruisen.


Foto: Arjen Gerritsma.

Het is moeilijk om de verschillen te zien tussen de partijen als het gaat over het sociaal domein

ONTMOETEN Het is moeilijk om de verschillen te zien tussen de partijen als het gaat over het sociaal domein, jaagt Van den Brink het debat aan. Moes: ,,Het gaat om elkaar ontmoeten, samenleven en verschillende groepen in de samenleving weer bij elkaar brengen.” Zij wil meer plekken in de buurt waar mensen elkaar ontmoeten, ook in openbare ruimte, een speeltuin met een bankje waar je koffie kan krijgen. Staal: ,,Het stikt hier van de goede ideeën in het sociaal domein. Laten we de kosten beter in de gaten houden. Met minder en kortere interventies bij de jeugd.” Collignon werpt tegen dat er al veel aandacht is voor de jeugd. 

Blankesteijn vraagt wat we wel en niet onder de noemer jeugdzorg moeten plaatsen. „Valt een lichte vorm van ADHD onder jeugdzorg of, wellicht, bij de opvoeding thuis?” Dijksterhuis: „Grote problemen beginnen vaak klein en als je het dan klein kunt oplossen… met beetje ondersteuning van de gemeente.” Wat gaat Dijksterhuis doen voor hoogbegaafde kinderen die naar Zeewolde moeten, vraagt een moeder. Dijksterhuis: „Passend onderwijs zoveel mogelijk realiseren in Nijkerk. We kunnen echter niet alles bieden in Nijkerk en dan moet je soms uitwijken.”


Foto: Arjen Gerritsma.

Woningbouw staat bij alle lijsttrekkers hoog op de agenda, waarbij woningen voor jongeren en senioren alsmede de sociale huursector speciale aandacht krijgen. Waar willen we die woningen dan gaan bouwen en in welke vorm? In het debat wordt het belang van Luxool onderstreept: dichtbij het centrum en geschikt voor hoogbouw. Blankesteijn wil geen woningbouw in het buitengebied, de andere lijsttrekkers sluiten dat op de langere termijn juist niet uit. 

VEILIGHEID Als het over veiligheid gaat, komt meteen de wijk Paasbos in gedachten. Paasbos wordt al jaren geplaagd door hangjongeren, maar, zegt Peter Collignon van De Lokale Partij, deze jongeren willen wij een goede plek geven. „Ze moeten zich kunnen uiten, maar ze mogen de omgeving geen overlast bezorgen.” Van den Brink kietelt de lijsttrekkers: ,,Dit speelt al jaren, beste mensen, kom op, wees concreet, wat doen we er echt aan?” Dijksterhuis benadrukt dat hangjongeren geen onkruid zijn. „We moeten in gesprek met ze.” 


Foto: Arjen Gerritsma.

Wie is er al eens in gesprek geweest met hangjongeren?

,,Ahh”, zegt de presentator naar de zaal: ,,Wie is er al eens in gesprek geweest met hangjongeren?” Blankesteijn zit op twee sporen: zowel het gesprek aangaan als durven handhaven. „Wijkagenten moeten zichtbaar zijn, laten we desnoods boa’s wijkgericht inzetten.” Moes werpt op dat er al zoveel in beeld is (geweest) en er vele onderzoeken zijn gedaan en dat er nu concrete maatregelen moeten worden genomen. Maar welke? Ze is tegen het geluidsapparaat mosquito, maar niet per se tegen een camera. 

ZONNEPANELEN EN WINDMOLENS Nu de prijzen voor olie en gas torenhoog zijn, wordt duurzaamheid een nog aantrekkelijker verkiezingsitem. Dijksterhuis: „Energie besparen is het belangrijkst en dat kan door onze huizen goed te isoleren. Daar liggen veel kansen.” Maar wie gaat dat betalen? „Deels de burger zelf en de overheid kan meer sturen op subsidies voor de lage en middeninkomens.” Over panelen op de daken zijn de lijsttrekkers over het algemeen eensgezind: ja, al zijn niet alle daken geschikt voor zonnepanelen. Over zonnevelden in het buitengebied lopen de meningen uiteen. Het CDA is tegen – het hele buitengebied volleggen is te kort door de bocht. 


Foto: Arjen Gerritsma

ChristenUnie-SGP sluit zonnevelden in het buitengebied niet uit. PROgressief 21 vindt dat burgers advies moeten vragen bij energiecoaches. „Laten we mensen goed informeren dat het aantrekkelijk is daarin te investeren.” Collignon denkt het liefst in mogelijkheden en wijst op de mogelijkheden van een coöperatie voor duurzame energie. Over windmolens (langs de A28 bij Nijkerk) stonden de neuzen van de lijsttrekkers aanvankelijk dezelfde kant op. Zij wilden lopende onderzoeken afwachten voordat het zover zou komen. Want wat voor effect hebben windmolens op de gezondheid van mensen? Is er overlast voor de woonwijken? Wat is juridisch haalbaar? Maar Collignon draaide zijn neus een andere kant op: hij is nu tegen windmolens in Nijkerk.


Foto: Aalt Guliker.

Op de keper beschouwd blijken de meeste verschillen in de lokale politiek juist over deze ontsluitingsroute te gaan

OOSTELIJKE RONDWEG Al jaren wordt in de gemeente Nijkerk gesproken over de aanleg van een oostelijke rondweg, die zou moeten lopen door het gebied tussen de Barneveldseweg en de Berencamperweg. Op de keper beschouwd blijken de meeste verschillen in de lokale politiek juist over deze ontsluitingsroute te gaan. Moes ziet een dergelijke verbindingsweg niet zitten, omdat deze volgens haar een sluiproute dreigt te worden tussen de A30 en de A28 – zij prefereert sowieso woningbouw boven een rondweg. De andere lijsttrekkers benadrukken dat een oostelijke rondweg onvermijdelijk is, maar dat die zodanig moet worden gecreëerd dat deze nooit een sluiproute zal worden tussen de A30 en de A28. Bovendien moet het onderhavige kwetsbare natuurgebied zoveel mogelijk worden ontzien.

VRIJHEID Ten slotte vraagt stadsdichter Henriëtte Hofman zich in haar poëtische bijdrage af of het lijsttrekkersdebat, waarvan zij nu getuige is, een theater is met politici in de uitvoering, een toneelstuk of cabaret. Of: van alles wat? „We zijn”, dicht zij verder, „op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen: democratisch, in vrijheid.” Dit laatste woord krijgt in de context van de Oekraïnecrisis deze avond een bijzonder diepe betekenis.

Door Marie Verheij

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie