Afbeelding
Pixabay

Gemeente Nijkerk stelt alles in het werk om schulden bij inwoners te voorkomen

20 oktober 2022 om 11:45 Economie

NIJKERK Door de gemeente Nijkerk wordt alles in het werk gesteld om schulden bij inwoners te voorkomen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Adinda van de Beek (PRO21).

Inwoners worden intensief en actief gewezen op de partijen waar ze terecht kunnen voor alle vragen, zorgen en financiële problemen. Het gaat dan vooral om kwetsbare inwoners en inwoners die voor het eerst financiële problemen het hoofd moeten bieden. De gemeente zelf en deze partijen zijn vervolgens aan zet om de inwoners te ondersteunen. Inwoners kunnen bij de gemeente terecht voor inkomensvoorzieningen zoals de energietoeslag, de meedoen regeling en overige inkomensondersteunende maatregelen.

PARTNERS Via partners, zoals Sigma, Humanitas of schuldhulpmaatje kunnen inwoners terecht voor ondersteuning om overzicht in de financiën te krijgen en budgetadvies. Deze ondersteuning kan kortdurend maar ook meer langdurig van aard zijn. Ook bieden deze partners van de gemeente hulp bij het aanvragen van regelingen en toeslagen. Waar de noodzaak hoog is biedt de gemeente maatwerk op basis van bijzondere bijstand. Het college zet zich ook in op het vroegtijdig signalen om schulden te voorkomen. Zo wordt proactief signalen van betalingsachterstanden van inwoners opgepakt door met hen in gesprek te gaan. Het doel is mensen te bewegen hulp te zoeken bij de gemeente, partners of een warme overdracht te verzorgen richting de schuldhulpverlening.

SCHULDEN Een inwoner met problematische schulden krijgt een schuldhulpverleningstraject. Het wordt van belang gevonden dat geen nieuwe schulden worden gemaakt of schulden worden vergroot. Inwoners worden tevens ondersteund bij het volledig benutten van alle regelingen die vergroting van het inkomen meebrengt. Daarnaast richt de gemeente zich op voorlichting over maatregelen die inwoners kunnen treffen voor het verduurzamen van hun woning, mede als doel om op de langere termijn de energiekosten te verlagen. Met de beide woningcorporaties vindt overleg plaats over de mogelijkheden om in 2023 extra woningen te gaan isoleren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie