Afbeelding
TBW

Gemeente Nijkerk gaat oude woningen verduurzamen

11 april 2022 om 16:15 Duurzaamheid

NIJKERK Door de gemeente Nijkerk worden acties voorbereid op het verduurzamen van woningen die in 1991 of eerder zijn gebouwd. Het gaat dan om woningen die nog niet voldoende zijn geïsoleerd. Indien dit wel gebeurt leidt dit tot minder gebruik van gas en elektriciteit. Dat blijkt uit het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op vragen van Harry Bokkers van het CDA. 

In algemeenheid wordt hierin aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders goed op de hoogte is van allerlei ontwikkelingen die spelen op het gebied van het verduurzamen van woningen en hier, zo veel als mogelijk, ook op inspeelt. Onder meer heeft dit geleid tot het uitgeven van vouchers voor energie bespaarboxen, energiebesparende producten, energiescans en warmtescans. 

Verder is de gemeente gestart met partners om huishouden met energiearmoede te bereiken en energiebesparende maatregelen uit te voeren. Ten aanzien van het isoleren van woningen wordt aangegeven dat de woningcorporaties hierin een specifieke planning hebben. Relatief veel gezinnen met een relatief laag inkomen en hoge energierekening huren een woning van een corporatie. 

Naast het verduurzamen van de woningen is de gemeente in gesprek met de corporaties om samen in corporatiewoningen energiebesparende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld cv-ventilator, folie, ledlampen. Daarnaast woont een deel van de huishoudens met energiearmoede in koopwoningen of in private huurwoningen. Ook deze wil de gemeente actief gaan benaderen. 

Aangegeven wordt dat met onder meer hypotheekverstrekkers regelmatig gesprekken plaatsvinden om lopende en voorgenomen acties op elkaar af te stemmen. Huishoudens worden daarnaast geïnformeerd over subsidieregelingen via de reguliere media en de gemeentepagina. Maar ook door het energieloket, energieambassadeurs, energiescans en door buren, familie en kennissen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie