Afbeelding
Pixabay

Gemeente verkoopt grond voor bouw woningen

15 mei 2020 om 11:30 Nieuwbouw

NIJKERKERVEEN Aan de Nieuwe Kerkstraat in Nijkerkerveen mogen drie vrijstaande woningen worden gebouwd. Om dat te realiseren hebben de aanvragers, naast hun eigen perceel, grond nodig van de gemeente Nijkerk. Het college van burgemeester en wethouders is bereid daaraan mee te werken.

Wijnand Kooijmans

Door de grondruil ontstaat voor de gemeente de mogelijkheid op deze plek enkele maatregelen te treffen die de waterhuishouding moeten verbeteren. Over de gewenste herontwikkeling van de percelen is al veelvuldig overleg gevoerd tussen de aanvragers en ambtenaren van de gemeente Nijkerk. Dat heeft niet tot een definitief besluit geleid. Dat is de reden dat het college nu is gevraagd een principe besluit te nemen en medewerking aan het verzoek te verlenen.

MANEGE Op een deel van de gronden mag, gezien de huidige bestemming, een manege met bedrijfswoning worden gebouwd. Deze bestemming is nooit ingevuld waardoor de percelen in gebruik zijn als agrarische grasland. Een manege wordt door het college ongewenst gevonden op deze locatie.

Het college ziet als voordeel dat door de grondruil het mogelijk wordt maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen. Gezien de uitbreiding van Nijkerkerveen zijn deze op termijn wellicht nodig. De gemeente verwacht enig financieel voordeel te putten uit de grondruil maar dat
is afhankelijk van de nog verder uit te werken taxatie en voorwaarden die aan de ruil worden verbonden.

PROVINCIE Ook moet de provincie Gelderland om toestemming worden gevraagd. De verwachting is dat van die zijde wordt aangegeven dat bij de gewenste ontwikkeling geen sprake is van een provinciaal belang en daarmee ook geen bezwaren bestaan tegen de gewenste woningbouw. De omwonenden zijn van de plannen al door de initiatiefnemers op de hoogte gesteld. Bij te volgen procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan worden zij opnieuw geïnformeerd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie