Archiefbeeld ter illustratie.
Archiefbeeld ter illustratie. Pixabay

Gemeente Nijkerk zet nieuwe stap in duurzaamheidsbeleid

Natuur en milieu

NIJKERK De gemeente Nijkerk wil in 2050 volledig energie-neutraal zijn. Om dat te bereiken is er tot die tijd een besparing van energie nodig van 50 procent. ,,Daarnaast moeten we de energie die we met z'n allen wel gebruiken in Nijkerk op duurzame wijze opwekken", meldt de gemeente.

De gemeente wil deze energie zoveel mogelijk opwekken op bedrijfsdaken (op bedrijventerreinen en in het buitengebied) en op de daken van particulieren. Ook kunnen gronden aan de randen van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen worden benut voor het plaatsen van zonnepanelen.

[RES] ,,Dit is echter nog niet voldoende, er zijn aanvullende opties nodig voor zonne- en  windenergie. Bij voorkeur zo veel mogelijk langs infrastructuur, zoals langs de A28." Dit stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad van Nijkerk. De raad neemt op donderdag 28 mei een beslissing over de beleidsstukken die hier over gaan en over de Regionale Energiestrategie (RES), die nauw samenhangt met de lokale visie. De voorbereidende commissievergaderingen vinden plaats op donderdag 7 en maandag 18 mei.

[INPUT] Wethouder Dijksterhuis: ,,Deze energietransitie is een enorme opgave. De plannen raken iedereen. Energieneutraal worden lukt namelijk niet zonder de inwoners en ondernemers uit de gemeente Nijkerk. Daarom hebben we hen in de afgelopen maanden om input gevraagd, waarmee we ons duurzaamheidsbeleid verder vorm konden gegeven.

De gemeente heeft tijdens meerdere bijeenkomsten gesproken met belangenorganisaties, inwoners en ondernemers. ,,En in kleiner verband is doorgepraat met onder andere natuur- en landbouworganisaties, ondernemers en zoncorporatie Zon op Nijkerk. Het is duidelijk dat de betrokkenheid bij het onderwerp duurzaamheid groot is in onze gemeente. Ik ben er trots op dat zoveel mensen hieraan een bijdrage willen leveren en we dit hebben kunnen verwerken in ons voorstel. Ik hoop dat we de komende jaren deze energie kunnen omzetten in mooie en concrete maatregelen."

[INVENTARISATIE] In de gesprekken kwam, naast energie opwekken via de daken en de gronden aan de rand van onze kernen, de omgeving van de A28 naar voren als kansrijk gebied voor duurzame opwek. ,,Een eerste inventarisatie maakt duidelijk dat er langs de A28 kansen lijken te liggen voor het realiseren van tenminste twee windmolens."

Daarnaast gaat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om zonnepanelen met geluidswallen te combineren. En het college wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het realiseren van zonnepanelen op land in het gebied langs de westkant van de A28 en ten zuiden van de Bunschoterweg. ,,Dit kan alleen als we goed rekening houden met het behoud en het versterken van de natuur- en landschapswaarden van de polder Arkemheen en de bedrijvigheid op de aanliggende bedrijventerreinen", aldus de gemeente. 

Belangstellenden kunnen alle documenten vanaf vrijdag 17 april inzien via de website van de gemeente.

advertentie