Afbeelding
Gemeente Nijkerk

Plannen voor herinrichting wijken Rensselaer en Campenbuurt liggen ter inzage

3 augustus 2022 om 13:00 Wonen

NIJKERK De plannen voor de herinrichting van de wijken Rensselaer en Campenbuurt liggen tot de laatste dag van augustus ter inzage. In die periode kunnen eventuele zienswijzen (bezwaren) tegen het plan worden ingediend bij het college.

Beide wijken verkeren in een dusdanige staat dat ze toe zijn aan een gedeeltelijke herinrichting. In het kader van de benodigde klimaatadaptatie moet het hemelwater worden afgekoppeld van het vuilwaterriool en komt er in de wijken meer groen als vervanging van stenen.

GEEN WARMTENET Er is uitgebreid onderzocht of de herinrichting kan worden gecombineerd met de duurzaamheidsopgave van de gemeente. Dat blijkt echter niet mogelijk. Een warmtenet is bijvoorbeeld geen optie, omdat dit financieel niet haalbaar is. Er vindt nog wel overleg plaats met de netbeheerder om te zien of de ondergrondse infrastructuur al zo veel mogelijk gereed gemaakt kan worden voor de toekomst in combinatie met de herinrichting van de openbare ruimte. De bewoners van de beide wijken zijn volgens het college uitvoerig betrokken bij de herinrichting. Daar is in september 2020 mee gestart met een brief aan de bewoners waarin het te volgen proces werd toegelicht. Vanwege de beperkingen door corona heeft de inspraak wel grotendeels digitaal plaatsgevonden. De opgehaalde informatie is zo veel mogelijk verwerkt in de schetsontwerpen die voor beide wijken zijn opgesteld.

ONTWERPEN De beide voorlopige ontwerpen zijn in april en mei van dit jaar tijdens zeven fysieke inloopbijeenkomsten gepresenteerd aan de bewoners. Ook hier is de benodigde input vanuit de bewoners opgehaald en verwerkt in een definitief ontwerp dat nu is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

BOUWTEAM Vanwege de vakantieperiode heeft het college besloten de ter inzage legging van de plannen te verruimen tot acht weken. Dat moet alle bewoners de tijd bieden om, indien gewenst, tijdig te reageren. Het college wil per wijk een bouwteam instellen. Na een selectie van meerdere aannemers wordt per wijk een aannemer gecontracteerd om in samenwerking met de gemeente de werkzaamheden nader uit te werken volgens het zogenoemde ‘design en build’-concept. Met deze werkwijze wordt de aannemer op voorhand deelgenoot van vraagstukken en denkt hij ook mee over de detaillering. Het biedt de aannemer ook de mogelijkheid om vroegtijdig te communiceren met belanghebbenden. Bereikt wordt dat de aannemer vanaf het eerste uur meedenkt over alle zaken die samenhangen met het project. Het gaat dan om bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden, omleidingsroutes, tijdelijke parkeergelegenheid en dergelijke.

BUDGET Financieel is het voor de gemeente van belang dat de aannemer door de gekozen werkwijze mede-verantwoordelijk wordt voor het bewaken van het beschikbare budget. Door slimme oplossingen kan hij eventuele budgetoverschrijdingen op bepaalde delen van het werk, elders compenseren. Aangenomen wordt dat de werkzaamheden binnen het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd.

Door Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie