Afbeelding
Archief

Voorlopig geen warmtenet in wijken Rensselaer en Campenbuurt

10 mei 2022 om 10:48 Natuur en milieu

NIJKERK De gemeente Nijkerk ziet voorlopig af van het realiseren van een warmtenet in de wijken Rensselaer en Campenbuurt. Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende warmte in de zuiveringsinstallatie aanwezig is om de Campenbuurt te verwarmen, maar de kosten voor de aanleg van de benodigde infrastructuur van het warmtenet en het onderhouden daarvan zijn hoog. 

Over een periode van dertig jaar gaat het om een exploitatietekort van tussen de drie en negen miljoen euro. De hoge kosten betekenen dat de businesscase niet interessant is voor een commercieel bedrijf. Dat betekent dat een warmtenet alleen met gemeenschapsgeld aangelegd en onderhouden kan worden. Dat is voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding te besluiten dat het op korte termijn niet haalbaar is een warmtenet in één van de beide wijken te realiseren.

De warmtebron van de zuivering wordt echter niet uit het oog verloren. Het toepassen van deze warmtebron op korte afstand van de installatie vergt minder initiële kosten en minder exploitatiekosten. Daarmee wordt het benutten van deze warmtebron economisch meer rendabel. Om deze reden wordt de bron meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen op korte afstand van de zuiveringsinstallatie voor het rioolwater.

ONTWIKKELING De aanleg van een warmtenet werd overwogen in het kader van de komende ontwikkelingen van de wijken Rensselaer en Campenbuurt. Hiervoor is veel informatie vergaard bij de bewoners en de gedane aanbevelingen worden waar mogelijk meegenomen in de nog op te stellen voorlopige ontwerpen voor de herinrichting van beide wijken. Daarna worden de ontwerpen tijdens inloopbijeenkomsten gepresenteerd aan de bewoners, zodat zij daarop kunnen reageren. Streven is om begin 2023 te starten met de herinrichting van beide wijken.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie