Afbeelding
Archief BDU

Herinrichting Venestraat: weg wordt verkeersluw

31 januari 2020 om 07:10 Verkeer en vervoer

NIJKERK Er is een definitief conceptplan voor de herinrichting van de Venestraat in Nijkerk. Het plan ligt ter inzage, zodat betrokkenen nog wel de mogelijkheid hebben bezwaren in te dienen. De straat wordt onder meer verkeersluw. Het ontwerp is al eerder besproken met belanghebbenden. Aan de hand van de binnen gekomen reacties is het plan aangepast voor de definitieve vaststelling. Onder meer is besloten negen bewonersplekken, een parkeerplek voor de tandarts en één shop & go plek aan te leggen.

Wijnand Kooijmans

Op korte loopafstand zijn aan de Holkerstraat twee shop & go plaatsen aanwezig. Dat maakt dat het college eerst de parkeerbehoefte in de praktijk wil toetsen. Door bewoners is ook gewezen op de oversteek van de Venestraat met de Callenbachstraat. De situatie daar wordt als gevaarlijk ervaren. Overigens had dit signaal de gemeente ook al eerder bereikt. In het plan is nu het verlengen van de drempel op de Torenstraat met de kruising van de Callenbachstraat opgenomen. Hierdoor hebben auto's minder snelheid voordat ze het zebrapad bereiken.

Het totaal aantal parkeerplaatsen in de Venestraat wordt wel minderDe langsparkeerplaatsen aan de Venestraat worden verder van de kruising met de Torenstraat en Callenbachstraat gerealiseerd. Hierdoor ontstaat beter zicht op de kruising. Er worden haaientanden voor de Venestraat aangebracht en de verlichting in het zebrapad wordt aangesloten op het lichtnet, waardoor de attentieverlichting permanent brandt. De bestaande parkeervergunningen blijven gehandhaafd. Wel wordt het totaal aantal parkeerplaatsen in de Venestraat minder. Vergunninghouders wordt de mogelijkheid geboden uit te wijken naar parkeergarages in het centrum, waaronder de parkeergarage Het Wheemplein. In de toekomst wordt er op het Wheemplein een extra ondergrondse container geplaatst voor het huisvuil. Bewoners van de Venestraat kunnen hiervan gebruik gaan maken. In het ontwerp is rekening gehouden met de aanwezigheid van veel ouderen welke in de buurt van de Venestraat wonen. Onder meer door op de trottoirs voldoende ruimte te houden voor mensen met een rollator.

ONDERDEEL De plannen voor de Venestraat maken onderdeel uit van het totale plan de binnenstad van Nijkerk aantrekkelijker te maken en een uniform beeld te creëren. Andere wegen, zoals de Oosterpoort, Frieswijkstraat, Brede Beek en Catharinastraat zijn al eerder ingericht. Na de inspraak vindt definitieve besluitvorming plaats en wordt een contract gesloten met een aannemer. Voor de uitvoering is geld gereserveerd in de begroting.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie