Afbeelding
Google Maps

Zorgen over ‘onveilige’ kruising Laakweg/Amersfoortseweg in Nijkerk

13 juni 2023 om 15:01 Verkeer en vervoer

NIJKERK De fractie van De Lokale Partij maakt zich steeds meer zorgen over de verkeerssituatie over de kruising Laakweg/Amersfoortseweg. Daarom heeft Dyana Bezembinder van deze partij opnieuw vragen hierover gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. 

In 2017 werden over het betreffende kruispunt voor het eerst vragen gesteld door toenmalig raadslid Ries van Elteren. De aanleiding voor die vragen was dat omwonenden en passanten aangaven dat de verkeersveiligheid op deze kruising te wensen overliet. Het probleem zat hem volgens omwonenden vooral in de spitsperiode, laden en lossen, parkeren en wachtende/stilstaande grote vrachtwagens. Als antwoord gaf het toenmalige college aan dat er geen onveilige situaties werden gezien, maar dat wel de doorstroming werd belemmerd. Beloofd werd dat men de situatie zou monitoren en aan de hand daarvan zou kijken of en welke maatregelen noodzakelijk zijn.

’STEEDS ONVEILIGER’

Bezembinder constateert dat we inmiddels vijf jaar verder zijn en dat omwonenden aangeven dat ,,de situatie steeds onveiliger wordt.” De route wordt volgens de partij steeds vaker gebruikt door sluipverkeer, maar ook lijkt het vrachtverkeer toe te nemen en wordt de omvang van het materieel volgens hen steeds groter. Vastgesteld is dat er op het terrein veel kratten staan, die het achteruit inparkeren voor grote vrachtwagens sterk bemoeilijken. 

Bezembinder zegt gezien te hebben dat vrachtwagens vanaf de Amersfoortseweg achteruit de Laakweg indraaien. Daarnaast ziet De Lokale Partij grote vrachtwagens via de Weldammerlaan, Veenwal en de Hoeverlakerveenweg de Laakweg naderen. ,,De doorstroming en de veiligheid staan daarmee sterk onder druk”, stelt de partij. ,,Fietsers en snorfietsers op het fietspad van de Amersfoortseweg zijn niet goed zichtbaar, met alle risico’s van dien.” 

BIJNA-ONGELUKKEN

Volgens Bezembinder neemt het aantal niet-geregistreerde bijna-ongevallen dagelijks toe. Ze wil weten of de monitoring heeft plaatsgevonden en zo ja, wat de uitkomsten hiervan zijn. Daarnaast vraagt ze om maatregelen. Het reguleren van de laad- en lostijden kan daarbij volgens haar al bijdragen aan de oplossing, door deze buiten de spitstijden te laten vallen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie