Afbeelding
Rijkswaterstaat

‘Uitstel reconstructie knooppunt Hoevelaken en A1/A30 maakt woondeals onmogelijk’

3 april 2023 om 14:01 Verkeer en vervoer

NIJKERK Afgelopen donderdag heeft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat meegedeeld aan de Tweede Kamer dat de aanpak van het knooppunt Hoevelaken en van het knooppunt A1/A30 opnieuw wordt uitgesteld. Naar verwachting voor tenminste tien jaar. Tot groot ongenoegen van de Nijkerkse VVD-fractie. Niels Staal stelde vragen hierover. 

,,Bij het opstellen van de Omgevingsvisie en de bijbehorende Mobiliteitsvisie heeft de gemeenteraad van Nijkerk onderkend dat de aanpak van beide knooppunten een belangrijke randvoorwaarde is om onze toekomstige woningbouwplannen uit te voeren. Zonder aanpak van beide knooppunten is geen nieuwe toerit naar de A1 aan de oostkant van Hoevelaken te realiseren en zullen woningbouwplannen in het gebied Klaarwater onder druk komen te staan”, merkt Staal namens zijn partij op in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Zonder aanpak van de knooppunten is een goede oostelijke ontsluiting rond de kern Nijkerk geen realistische optie, meent hij.

,,Inbreidingsplannen in de hele kern Nijkerk worden daardoor ernstig bemoeilijkt. De overvolle binnenrondweg zal niet voldoende ontlast kunnen worden, Stadshaven zal moeilijk ontsloten kunnen worden en hetzelfde geldt voor het stationsgebied en Luxool. Verder waren maatregelen om de leefbaarheid voor de kern Hoevelaken te verbeteren door geluids-en uitstootverminderende maatregelen een belangrijk onderdeel van de plannen voor het knooppunt Hoevelaken. Deze raken nu na jaren wachten nog verder uit het zicht.”

Staal noemt ook de woondeals die onlangs, mede namens Nijkerk, met het Rijk zijn gesloten in de regio’s Food Valley en Amersfoort. ,,Daarin verplichten wij ons om de komende tien jaar minstens 3.850 woningen te bouwen, grotendeels in de betaalbare categorieën.”

De VVD-fractie vraagt het college of ze het eens is met de VVD dat uitstel van de aanpak van de knooppunten het volledig uitvoeren van de woondeals en van de eigen Omgevingsvisie feitelijk onmogelijk maakt. De fractie vraagt ook welke gevolgen de gang van zaken heeft voor de ontwikkeling van woningbouw in de gemeente. En: ,,Bent u bereid om met de regio’s in kaart te brengen of de intensivering van onderhoud aan de snelwegen die de minister heeft aangekondigd als alternatief, mogelijkheden biedt om alvast maatregelen te laten nemen ter verbetering van de leefbaarheid in Hoevelaken, vooruitlopend op een definitieve aanpak van het knooppunt?”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie