Afbeelding
Golden Tulip/ Ampt van Nijkerk

Hotel Ampt van Nijkerk wordt ingezet voor huisvesting van statushouders

27 november 2023 om 19:15 Politiek

NIJKERK Hotel Ampt van Nijkerk wordt door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers ingezet voor de huisvesting van statushouders. De eerste alleenstaande statushouders zijn hier inmiddels gearriveerd.

door Wijnand Kooijmans

Aanleiding is dat het Rijk zelf meer de regie neemt over de uitstroom van statushouders uit de asielzoekerscentra. Statushouders worden overgeplaatst naar hotels of andere verblijfsaccommodaties, in afwachting van de toewijzing van een woning in de gemeente waar de tijdelijke opvang plaatsvindt.

STATUSHOUDERS

Volgens het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk gaat het om statushouders die al gekoppeld zijn aan Nijkerk. Daarmee is er geen sprake van een extra taakstelling bovenop de taakstelling voor de tweede helft van 2023 van 44 personen. Het gaat om statushouders die al langer dan twaalf weken gekoppeld zijn aan Nijkerk. Na plaatsing in het hotel worden de statushouders direct meegeteld in de taakstelling voor de gemeente.

Inmiddels verblijven al zes statushouders in het hotel, op korte termijn komen hier nog tien mensen bij. Omdat het initiatief bij het COA ligt, voorziet de opvangorganisatie in de kosten van het hotel en van voeding en leefgeld voor maximaal zes maanden. De gemeente Nijkerk gaat een beroep doen op de hotel- en accommodatieregeling voor de inzet van de begeleiding.

KOSTEN

Na de betreffende zes maanden komt de verantwoordelijk voor de kosten van de statushouders voor rekening van de gemeente. De gemeente is vanaf de plaatsing in het hotel aan zet voor de start van het inburgeringstraject. Door het COA is ook een gemeenschappelijke ruimte in het hotel, eigendom van Gerard van den Tweel, gehuurd. Hier kunnen de statushouders overdag verblijven. De gemeente heeft de opdracht ervoor te zorgen dat de statushouders een half jaar na de plaatsing in het hotel zijn doorgestroomd naar een reguliere woning.

WOONRUIMTE

Het college geeft aan dat de gemeentelijke inspanning erop is gericht om zo snel mogelijk reguliere woonruimte te vinden. ,,Dat dit niet gemakkelijk is, blijkt wel uit het feit dat de statushouders waar het om gaat al langer dan twaalf weken aan Nijkerk zijn gekoppeld, zonder dat een geschikte woning voor hen is gevonden.” 

Dat wordt nog eens extra bemoeilijkt door het feit dat het vrijwel uitsluitend gaat om alleenstaande statushouders. Dat vraagt om meer woningen dan het huisvesten van gezinnen. Het voldoen aan de taakstelling is, zo stelt het college, voor zowel dit als komend jaar een lastige opgave. Naast de reguliere woningbouw en de ontwikkeling van flexwoningen in het project Wonen bij Jaap verkent de gemeente, samen met de woningstichting Nijkerk, andere alternatieve mogelijkheden van huisvesting.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie