Afbeelding
Marion Zuurveen

VVD-fractie schrijft brief aan staatssecretaris: ‘Afspraken over doelgroepen azc Hoevelaken van tafel geveegd’

27 mei 2023 om 10:47 Politiek Asielzoekerscentrum in Hoevelaken

NIJKERK/HOEVELAKEN De fractie van de VVD Nijkerk-Hoevelaken heeft een open brief gestuurd aan Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de nieuwe opvanglocatie in Hoevelaken zouden geen zogenaamde  ’Veilige Landers’ worden opgevangen, asielzoekers die komen uit een van de landen die Nederland als veilig bestempelt. Maar in een opgedoken video geeft de staatssecretaris aan afspraken met gemeenten over welke doelgroepen worden opgevangen eenzijdig van tafel te vegen. 

Vorige week is de gemeenteraad van Nijkerk op de hoogte gebracht over noodopvang van asielzoekers in Hoevelaken. In de raadsvergadering van 23 mei hebben raadsleden hier vragen over gesteld. In totaal kunnen 350 asielzoekers worden opgevangen op het terrein van Euretco voor een duur van 2,5 jaar. De gemeente heeft hier met het COA verdere afspraken over gemaakt. Zo worden de doelgroepen die worden opgevangen afgestemd op wat passend is bij de locatie. Een belangrijke afspraak is dat er geen ‘Veilige Landers’ worden opgevangen. 

De staatssecretaris heeft in een filmpje echter aangegeven dat afspraken over doelgroepen eenzijdig van tafel kunnen worden geveegd. In een brief aan de Tweede Kamer staat: ,,In het uiterste geval zullen asielzoekers – desnoods ongevraagd – op opvanglocaties die restricties hanteren worden ondergebracht.” Afspraken die de gemeente met het COA maakt, staan hiermee op losse schroeven, signaleert de fractie van de VVD Nijkerk-Hoevelaken. Dit is voor fractievoorzitter Niels Staal reden tot het schrijven van een open brief.

Niels Staal: ,,Wij zouden niet weten hoe wij dit nog moeten uitleggen aan de inwoners van Hoevelaken. We kunnen ze geen enkele harde garantie meer geven over gemaakte afspraken, alles staat op losse schroeven. Als VVD Nijkerk-Hoevelaken kunnen en willen we op deze manier niet meewerken aan opvang.’’

De volledige brief is hieronder te lezen:

Geachte heer Van der Burg, beste Eric,

Vorige week informeerde het college van B&W van Nijkerk de gemeenteraad en de inwoners over noodopvang van asielzoekers in Hoevelaken. Het college wil meewerken aan de opvang van maximaal 350 asielzoekers voor een periode van maximaal 2,5 jaar.

Afgelopen dinsdag heeft de raad een extra vergadering gehouden, waarin zij de vele vragen die er leven, kon stellen aan het college en aan het COA. Die gingen onder meer over de concept-bestuursovereenkomst. Ons college en COA hebben een bestuursovereenkomst voorbereid, waarin afspraken staan over aantallen en duur, maar ook over de samenstelling van de op te vangen groep. En dat is goed, want het maakt nogal verschil wie je opvangt, voor het antwoord op de vraag of dat verantwoord is voor een dorp als Hoevelaken en of je daar draagvlak voor krijgt.

Één van de belangrijke afspraken in de overeenkomst is klip en klaar: In Hoevelaken zullen geen zogenaamde “Veilige Landers” worden opgevangen. Deze afspraak is voor de VVD Nijkerk-Hoevelaken een minimale voorwaarde om op een verantwoorde manier medewerking te kunnen verlenen aan opvang. Het is immers deze groep vrijwel kansloze asielzoekers, die voor het leeuwendeel van de onaanvaardbare openbare orde- en veiligheidsproblemen op opvanglocaties zorgt. We kennen allemaal de problematiek in Ter Apel, dus dat behoeft geen nadere toelichting.

In de komende maand wil ons college in gesprek met de inwoners van Hoevelaken over de vraag hoe één en ander op een zorgvuldige manier vorm zou kunnen worden gegeven. En we merken nu al, dat de zorgen van inwoners vooral gaan over de leefbaarheid en veiligheid in hun dorp. In mijn column in De Stad Nijkerk van afgelopen woensdag schreef ik het volgende: ,,De spreidingswet waarmee gemeenten gedwongen kunnen worden tot opvang ligt klaar en alleen al daarom lijkt het verstandig dat Nijkerk nu een stap naar voren heeft gezet. Anders overkomt het ons en kunnen we geen voorwaarden meer stellen.”

De mogelijke dwang van het Rijk tot het opvangen van asielzoekers is voor de VVD een zwaarwegend argument om in beginsel positief te staan tegenover de stap naar voren van het college om actief mee te werken aan opvang. We houden dan als gemeente zoveel mogelijk zelf de regie en kunnen de goede afspraken maken over doelgroepen, veiligheid enzovoort. En dan nog zal het een hele klus zijn om voldoende draagvlak onder de Hoevelakers te verwerven.

Daarom vonden wij het ronduit schokkend om woensdagavond jouw filmpje te zien, met de mededeling dat de nood inmiddels zo hoog is bij het realiseren van opvangplekken, dat afspraken met gemeenten over wel en niet op te vangen doelgroepen eenzijdig van tafel worden geveegd. Wij konden het bijna niet geloven en hebben de bijbehorende brief aan de Tweede Kamer erop nageslagen. Daar staat het zwart op wit onder het kopje Doelgroepbeperking: ,,In het uiterste geval zullen asielzoekers – desnoods ongevraagd – op opvanglocaties die restricties hanteren worden ondergebracht.” Met andere woorden, afspraken met het COA kunnen en zullen eenzijdig door de staatssecretaris van tafel worden gehaald als hij dat nodig vindt en hebben dus geen waarde meer.

Wij zouden niet weten hoe wij dit nog moet uitleggen aan de inwoners van Hoevelaken. We kunnen ze geen enkele harde garantie meer geven over gemaakte afspraken, alles staat op losse schroeven. Als VVD Nijkerk-Hoevelaken kunnen en willen we op deze manier niet meewerken aan opvang.

Een belangrijk thema van deze tijd is het herstel van vertrouwen tussen burgers en de overheid. Deze actie om afspraken eenzijdig opzij te zetten, is funest voor dat vertrouwen. Wij hebben echt wel begrip voor jouw positie. Dat je voor een bijna onmogelijke opdracht staat om de opvang van een onbeperkte stroom asielzoekers in goede banen te leiden. Maar dat de VVD in Den Haag maar blijft accepteren dat nog steeds onvoldoende maatregelen worden genomen om grip te krijgen op de instroom, is een politieke keuze. Een politieke keuze die de onze niet is en waarvan de onaanvaardbare gevolgen de gewone mensen, die ons als lokale VVD’ers hebben gekozen als hun gemeenteraadsleden, niet mogen treffen.

Met vriendelijke groet, namens de (steun)fractie,

Niels Staal
Fractievoorzitter VVD Nijkerk-Hoevelaken
     

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie