Het voormalige Euretco gebouw aan de Koninginneweg 1 in Hoevelaken.
Het voormalige Euretco gebouw aan de Koninginneweg 1 in Hoevelaken. Google Maps

EK-gebouw in Hoevelaken in beeld voor tijdelijke opvang asielzoekers

17 mei 2023 om 12:03 Politiek Asielzoekerscentrum in Hoevelaken

HOEVELAKEN Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft bij de gemeente Nijkerk het verzoek ingediend om tijdelijk asielzoekers op te vangen in een noodopvanglocatie. De beoogde locatie hiervoor is het voormalige Euretco gebouw aan de Koninginneweg 1 in Hoevelaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 mei in een ontwerp besluit ingestemd met de opvang van 350 asielzoekers voor een periode van 2,5 jaar. Burgemeester Renkema: ,,We voelen ons vanuit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren aan de opvang van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en vervolging.”

Het COA heeft tienduizenden nieuwe opvangplekken nodig om asielzoekers te kunnen huisvesten. De oorzaak hiervoor is de combinatie van nieuwe instroom van asielzoekers in 2023, dat volgens het hoogste scenario iets boven de 76.000 personen ligt, het sluiten van bestaande opvanglocaties en overvolle asielzoekerscentra.

TIJDELIJK

,,Het gebouw aan de Koninginneweg is uitermate geschikt en het past in de verhuisplannen van de EK-Retail organisatie in verband met de toekomstige woningbouwontwikkeling voor dit gebied”, laat de gemeente weten. ,,Het biedt de mogelijkheid om op korte termijn een goede, tijdelijke noodopvanglocatie te realiseren.” Het college van B&W is voornemens om medewerking te verlenen om op deze locatie maximaal 350 asielzoekers op te vangen voor een periode van 2,5 jaar. Wie er precies in het gebouw komen te wonen, is nu nog niet bekend. Dit is voornamelijk afhankelijk van de instroom van asielzoekers in Nederland. 

De huidige instroom van asielzoekers betreft mensen uit onder andere Syrië, Afghanistan, Turkije, Iran en Jemen. De gemeente heeft wel een aantal aanvullende afspraken met het COA gemaakt. Het streven is een evenwichtige verdeling van mannen, vrouwen, echtparen en gezinnen. Op de noodopvanglocatie komen geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen en evenmin asielzoekers uit veilige landen.

NOODOPVANG PLUS

Het gebouw moet een sobere maar goede tijdelijke opvanglocatie worden. De huidige kantoorruimtes op de eerste en tweede etage worden woon- en slaapvertrekken met voldoende privacy. Op de begane grond komen de kantoren van het COA-personeel en van Vluchtelingenwerk Nederland. Ook komen er onderwijsruimten voor de leerplichtige kinderen, een kookruimte en andere activiteitruimtes. De locatie moet opvang bieden aan de asielzoekers en de plek zijn waar de tijdelijke bewoners en inwoners van de gemeente Nijkerk samen activiteiten kunnen ontplooien, aldus burgemeester Renkema: ,,Ik denk bijvoorbeeld aan initiatieven als vrijwillige taallessen voor volwassenen, vrijwilligerswerk en sportactiviteiten. Wat we beogen is dat de asielzoekers die we hier gaan opvangen en de omwonenden goede buren worden.”

BETREKKEN VAN BELANGHEBBENDEN

Het college betrekt omwonenden, ondernemers en andere locatie-betrokkenen bij het besluitvormingsproces over het project. Renkema: ,,We gaan samen met onder andere het COA in gesprek met belanghebbenden zoals omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dan horen we hopelijk welke zorgen, ideeën er leven, waarmee we bij de uiteindelijke besluitvorming rekening kunnen houden.” 

De gesprekken vinden plaats tussen 12 en 14 juni. Daarvoor worden binnenkort uitnodigingen verstuurd. Na de gesprekken neemt het college een voorlopig besluit. Dat komt ter raadpleging in de gemeenteraad. Vervolgens neemt het college naar verwachting een definitief besluit begin juli 2023.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie