Afbeelding
Politie.nl

Gemeente komt met plan voor aanpak van mensenhandel

29 november 2022 om 14:32 Politiek

NIJKERK De gemeente Nijkerk heeft een plan opgesteld voor de aanpak van mensenhandel. De aanpak heeft de naam ‘Uitbannen van uitbuiting’ gekregen. Het plan is opgedeeld in vier pijlers: namelijk het voorkomen, signaleren en aanpakken van mensenhandel en de zorg en opvang van slachtoffers van mensenhandel. 

Het belang is niet helemaal nieuw, zo stelt het college van burgemeester en wethouders in een voorstel aan de raad. In het Integraal Veiligheidsplan tot 2023 is de aanpak van mensenhandel namelijk al één van de prioriteiten, naast drugshandel.

SIGNALEN Mensenhandel is een verschijningsvorm van ondermijning en omvat seksuele, criminele en arbeidsuitbuiting en gedwongen orgaanhandel. In Nijkerk zijn signalen van mensenhandel bekend, laat het college weten. ,,Een voorbeeld zijn signalen van arbeidsuitbuiting bij arbeidsmigranten in onze gemeente of signalen van jongeren die met bedreiging of chantage ingezet worden als drugskoerier (criminele uitbuiting).

Door kwetsbare groepen, in passende vorm en taal, van informatie over dit thema te voorzien, wil de gemeente Nijkerk mensenhandel voorkomen. Bewustwording wordt belangrijk gevonden om te komen tot een actieve en effectieve signalering. Een heldere meldroute voor inwoners en ambtenaren moet daarbij helpen.

ZORG VOOR SLACHTOFFERS Het benutten van bestuurlijke instrumenten wordt eveneens als belangrijk gezien. De gemeente kan onder meer de wet Bibob inzetten, integrale controles uitvoeren bij risicolocaties en barrières opwerpen bij de inschrijving van kwetsbare doelgroepen. Daarnaast zet de gemeente in op de zorg voor slachtoffers van mensenhandel. Volgens de gemeente ook een belangrijk thema, omdat slachtoffers van mensenhandel zich vaak alleen melden als ze weten dat ze daarna op een veilige plek terecht kunnen.

Het college realiseert zich dat het concreet maken van de aanpak lastig kan worden. Daarom is de coördinatie neergelegd bij de coördinator ondermijning.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie