Afbeelding
Kees van den Heuvel

Basisschool ’t Blokhuus verhuist zeer waarschijnlijk naar Klaarwater

Politiek

NIJKERK Het college van burgemeester en wethouders heeft het principebesluit genomen dat basisschool ’t Blokhuus rond 2025/2026 naar de nieuw te ontwikkelen woonwijk Klaarwater in Hoevelaken gaat verhuizen. 

De overweging om de school te verhuizen naar Klaarwater is in april 2021 al kenbaar gemaakt, maar er moest voor dit besluit nog een kaderstelling worden gemaakt. Die planning is echter niet gehaald. Het college verwacht na de zomervakantie van 2022 met een kaderstelling te komen, maar heeft nu vooruitlopend daarop het principebesluit genomen dat ’t Blokhuus rond 2025/2026 naar Klaarwater gaat verhuizen. 

BESTE KEUZE ,,Verhuizing van ’t Blokhuus is op basis van de huidige feiten de beste keuze”, schrijft het college. ,,Op dit moment gaan wij ervan uit dat de ontwikkeling van Klaarwater zal leiden tot circa 150 tot 250 extra basisschoolleerlingen. Dit aantal is mede afhankelijk van de omvang van het plangebied, het aantal en type woningen dat gebouwd wordt en het bouwtempo. Op basis van dit aantal is de verhuizing van ’t Blokhuus de beste en meest voor de hand liggende keus.”

REDENEN Het college noemt daarvoor een aantal redenen: ,,Klaarwater wordt waarschijnlijk niet groot genoeg voor het stichten van een nieuwe school, de scholen in Hoevelaken kunnen de extra leerlingen uit de nieuwe wijk niet huisvesten binnen de bestaande capaciteit en de uitbreidingsmogelijkheden van de scholen zijn beperkt en een onderwijslocatie in de nieuwe wijk is wenselijk. Klaarwater ligt decentraal ten opzichte van de huidige basisschool. Vanuit het midden van het plangebied is de afstand naar de verschillende basisscholen 1,3 tot 2 km. Dit is binnen de bebouwde kom relatief ver voor een basisschool. En indien gekozen wordt voor verhuizing van een bestaande school dan is ’t Blokhuus de meest voor de hand liggende keuze: de school ligt relatief dicht bij het plangebied en is de enige school in Hoevelaken die nog niet gerenoveerd is. 

Volgens het college is ’t Blokhuus zelf voorstander van verhuizing en wil de school graag meedenken over een combinatie met eventuele andere benodigde voorzieningen in de wijk.

DUIDELIJKHEID GEWENST Duidelijkheid over de toekomst van’t Blokhuus is gewenst, omdat de school in geval van renovatie moet uitwijken naar tijdelijke huisvesting aan de Zuiderinslag. Zolang er geen besluit wordt genomen, kost die tijdelijke situatie veel geld. ,,De extra huurkosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen ongeveer 400.000 euro”, aldus het college. 

Het principebesluit over de verhuizing is geen besluit voor de toekenning van een huisvestingsvoorziening voor de nieuwe school. Deze toekenning inclusief het beschikbaar stellen van de benodigde middelen wordt over een aantal jaren aan de gemeenteraad voorgelegd via een actualisatie van het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) en/of via de vaststelling van een huisvestingsprogramma. Dan worden ook de budgettaire consequenties volledig in beeld gebracht. De nieuwbouw en verhuizing van de school zal waarschijnlijk rond 2025/2026 plaatsvinden.

advertentie