Afbeelding
ARJEN GERRITSMA

Wethouders met basisschoolkinderen in gesprek over kinderrechten

1 oktober 2021 om 11:45 Onderwijs

HOEVELAKEN Wethouders Nadya Aboyaakoub-Akkouh en Harke Dijksterhuis brachten vrijdag een bezoek aan twee groepen 8 van basisschool ‘t Blokhuus in Hoevelaken. Ze gaven daar een les over kinderrechten. 

Ongeveer gelijktijdig aan dit bezoek gaven ook wethouders van de andere gemeenten West Veluwe Vallei een les over kinderrechten op een basisschool in hun gemeente. Dit waren naast Nijkerk ook Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen. 

Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh: ,,Kinderrechten zijn ontzettend belangrijk. Daarom zijn ze uitgangspunt bij het jeugdbeleid van de gemeente Nijkerk. Ik vind het heel fijn om er zelf met de kinderen van ’t Blokhuus over te kunnen praten.” ,,Een van de kinderrechten is bescherming tegen geweld”, vult wethouder Harke Dijksterhuis. ,,Heel waardevol om daarover met de kinderen te praten. Ik hoop dat vele leerkrachten ook meedoen met de trainingen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarmee kunnen ze de kinderen nog beter helpen beschermen.”

KINDERRECHTEN Een veilig thuis is, óók in Nederland, niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Er leven in Nederland 300.000 kinderen in armoede, jaarlijks zijn bijna 120.000 kinderen slachtoffer van mishandeling en wachten 3.000 kinderen al meer dan 4 jaar op uitsluitsel over hun asielvraag. ,,Door met kinderen het gesprek aan te gaan over hun rechten, leren ze daarover te praten en over hun situatie thuis en kunnen zich langzaam realiseren dat het misschien niet normaal en niet oké is wat ze thuis meemaken”, aldus de gemeente. Ze leren oneerlijke situaties te herkennen en om hulp te vragen, voor zichzelf of voor een ander. ,,Door kinderrechten meer bespreekbaar te maken en bewustzijn en empathie te vergroten, weten kinderen waar ze staan en dat in de situaties waar het misgaat, school een plek kan zijn waar ze terechtkunnen.”

Leerlingen die te maken hebben met bijvoorbeeld een onveilige opvoedsituatie ervaren vaak veel stress. Deze stress kan onder andere leiden tot gedragsproblemen op school, moeizame relaties met klasgenootjes, minder concentratie en slechtere schoolprestaties. Hoe eerder het kind in beeld komt, hoe eerder er hulp geboden kan worden.

De rechten van kinderen zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. In dit verdrag staan veel afspraken over hoe we met kinderen moeten omgaan. De afspraken gaan over hun leven thuis en op school. Over wat ouders moeten doen, de school of de overheid. Maar ze gaan ook over gevaren waar kinderen tegen beschermd moet worden, zoals mishandeling. Dat je als kind recht hebt om veilig en gezond op te groeien. Dat je recht hebt op ouders of andere verzorgers die je liefde en aandacht geven. Die je goed te eten, kleren en een veilig huis geven. En die er voor zorgen dat je naar school gaat.

MELDCODE De kick-off komt voort uit het project Meldcode in het primair onderwijs in de West Veluwe Vallei. In het project is onderzoek gedaan naar de kennis en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij het basisonderwijs. Op basis van de informatie is een menukaart met deskundigheidsbevorderingsaanbod samengesteld met trainingen en webinars waar alle basisscholen in de regio kosteloos gebruik van kunnen maken.

Het lesmateriaal dat door de wethouders werd overhandigd, is ontwikkeld door Lot’s Foundation, een organisatie die zich inzet voor de rechten van het kind. Meer informatie is te vinden op https://lotsfoundation.com/.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie