Afbeelding
Wijnand Kooijmans

Discussie rond inzet van mosquito: ‘De overlast speelt niet dagelijks’

12 oktober 2021 om 12:03 Politiek

NIJKERK De fractie van PRO21 is tegen de invoering van de mosquito als middel om de overlast in de wijk Paasbos tegen te gaan. De mosquito is een apparaat dat een erg hoog geluid verspreidt dat alleen te horen is door jongeren tot 25 jaar. Linda de Wals geeft aan komende donderdag tegen de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te stemmen waarin het gebruik van dit apparaat wordt toegestaan.

De Wals vraagt zich af of de mosquito wel het juiste middel is. De overlast wordt, zo is haar visie, veroorzaakt door een zeer brede leeftijdsgroep. Het gaat om jongeren tussen de 14 en 30 jaar, maar uit informatie van de politie begrijpt ze dat veel overlast wordt veroorzaakt door jongeren tussen de 25 en 35 jaar. Voor deze groep is de inzet van de mosquito geen adequaat middel, omdat het apparaat alleen werkt bij lagere leeftijden. Ze vraagt zich af of de inzet van het middel daarom wel gerechtvaardigd is. 

De problemen in Paasbos zijn niet heel anders dan in andere wijken

‘ONTERECHT’ De Wals vindt dat ook ten onrechte de indruk wordt gewekt dat Paasbos een wijk is van criminaliteit, drugsproblemen en intimidatie. Volgens haar zijn er maar vijf vaste melders van overlast en zijn de problemen in Paasbos niet heel anders dan in andere wijken in de gemeente Nijkerk. De overlast wordt volgens haar niet gestaafd door cijfers. Ze wijst dat in Europees verband wordt gestreefd naar het afschaffen van de inzet van de mosquito.

Volgens haar is het alternatief dat mensen elkaar leren kennen en respecteren: ,,Met elkaar praten en niet over elkaar.” Ook vindt ze dat mensen op hun gedrag moeten worden beoordeeld en niet op hun kleur. Hiervoor haalde ze het verhaal aan van een jongen die niet naar de pizzeria mocht omdat hij vanwege zijn huidskleur direct werd aangemerkt als een veroorzaker van overlast.

De overlast speelt niet dagelijks

NIET DAGELIJKS Teamchef Melchior Esser van de politie Nijkerk zegt dat bij 65 controles van de politie er in 51 gevallen geen sprake was van overlast. Het gaat om controles in de avond- en nachtelijke uren. ,,De overlast speelt niet dagelijks.” Daarom is volgens hem ook geen dagelijkse inzet nodig. ,,We willen ook surveilleren in andere wijken. Ook daar speelt overlast een rol.”

TWIJFELS Buiten de mosquito kunnen andere partijen zich vinden in het plan van aanpak dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Bij ChristenUnie/SGP leven ook wel enige twijfels rond de inzet van de mosquito, maar kan geleefd worden met de toezegging van burgemeester Gerard Renkema dat dit middel pas in het uiterste noodgeval wordt ingezet. ,,Dan is er echt wel iets aan de hand.” 

ONDERZOEK Indien noodzakelijk wil Renkema overwegen om het spreekuur in de wijk Paasbos weer te starten, maar op dit moment ziet hij daartoe niet direct een reden. Veel waarde wordt wel toegekend aan het aangekondigde leefbaarheidsonderzoek. De eerste actie hiervoor is, zo zegt Renkema, al ondernomen. Hij verwacht dat wellicht voor het einde van dit jaar al de eerste resultaten bekend zijn en aan de hand daarvan kan worden bepaald welke nu te nemen maatregelen een structureel karakter moeten krijgen.

Burgemeester Renkema is blij dat het aantal boa’s weer op sterkte is. ,,Dat betekent dat we ook tot in de late uurtjes kunnen inzetten.” Algemeen beeld van de commissie is dat er daadwerkelijk sprake is van overlast, maar dat de kritiek dat Paasbos een achterstandswijk is, geen juiste is. Volgens Renkema krijgt ook de overlast in andere wijken de benodigde aandacht van gemeente en politie. Ook verwacht hij dat de raad binnenkort weer meer informatie ontvangt over de herinrichting van de wijk Paasbos.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie