Afbeelding
Gemeente Nijkerk

Permanent cameratoezicht een ‘te zwaar middel’, maar hoog geluid moet jongeren weghouden uit Paasbos

28 september 2021 om 15:08 Politiek

NIJKERK Burgemeester Gerard Renkema vindt de inzet van permanent cameratoezicht in de wijk Paasbos is een te zwaar middel. Er worden wel extra maatregelen getroffen, omdat omwonenden nog altijd overlast van hangjongeren ervaren. 

Het gaat onder meer om geluidsoverlast, drugsgebruik, afval en intimidatie van jongeren die zich in de avond- en nachtelijke uren ophouden rond het winkelcentrum. Ondanks verschillende maatregelen die in de afgelopen jaren al door verschillende partijen zijn ingezet, is de overlast voor de bewoners nog niet voldoende verholpen. Daarom neemt het college een aantal extra maatregelen.

De tijdelijke inzet van camera’s wordt voortgezet. Daarnaast wordt als proef gebruik gemaakt van de slimme mosquito. Dat is een apparaat dat een hoogfrequent geluid verspreidt dat alleen hoorbaar is voor jonge mensen tot ongeveer 25 jaar. Vanwege het hoge geluid maakt de mosquito de aanwezigheid voor jongeren voor een bepaalde tijdsperiode onaantrekkelijk. Jongeren die zich nabij het slimme apparaatje bevinden, kunnen het geluid na korte tijd als erg irritant ervaren en de omgeving waar het wordt verspreid daardoor mijden. De slimme mosquito wordt ingezet rondom winkelcentrum Paasbos. 

HANGPLEK Omdat een ontmoetingsplek in Paasbos ontbreekt, gebruiken jongeren de parkeerplaatsen rond het winkelcentrum nu als hangplek. De jongerencentra in Nijkerk bieden wel begeleiding voor de jeugd, maar zijn vooral gericht op jongere doelgroepen en niet altijd beschikbaar in de avonduren. Het gebruik van de ontmoetingsplek Paasbos is vanwege de locatie, nabij inwoners die overlast ervaren, ongeschikt.

Om jongeren en jong volwassenen tussen de 18 en 28 jaar perspectief te bieden wil het college, net als in 2019, in de avonduren ruimte bieden voor een jongerenontmoetingsplek aan de Watergoorweg, bij sportschool Muay Thai. Begeleiding vindt plaats vanuit de coördinator van Stichting Eigen Plan. Zowel buurtbewoners als jongeren zijn positief over deze mogelijkheid. Tijdens de opvanguren mag er niet worden gesport en gebruik van alcohol en drugs is verboden.

STRAATCOACHES Daarnaast wordt gekeken naar de inzet van straatcoaches. Het gaat dan om burgers uit de wijk die bij overlast met jongeren in gesprek gaan. Jongeren in Paasbos hebben aangegeven enthousiast te zijn over dit idee, omdat ze het fijn vinden als ze een aanspreekpunt hebben die hen begrijpt en hen kan vertegenwoordigers richting allerlei instanties. Met name wordt onderzocht of de inzet van deze coaches financieel haalbaar.

Het college van burgemeester en wethouders komt niet tegemoet aan het verzoek om de parkeerplaats ter hoogte van het oude consultatiebureau te verwijderen. Deze plek wordt gebruikt door toeleveranciers van het winkelcentrum en dat wil men in stand houden. Ook wordt de 10.000 euro die is gemoeid met het verwijderen van de parkeerplaats als te hoog gezien.

INZET VAN POLITIE De maatregelen komen, zo zegt burgemeester Gerard Renkema, bovenop de maatregelen die al eerder zijn getroffen. Hij heeft recent nog met bewoners gesproken om van hen te vernemen welke overlast wordt ervaren. De extra inzet van politie en handhavers wordt als positief gezien en heeft, zo is de indruk, ook geleid tot vermindering van de overlast. Er zijn al wel boetes uitgedeeld voor onder meer het niet tonen van een id-bewijs en openbaar dronkenschap.

De politie en handhavers hebben ook contact met de jongeren, maar daarnaast ook met een aantal bewoners van Paasbos. Afgesproken is dat zij regelmatig bezocht worden door de politie om aan de weet te komen of de overlast toeneemt of afneemt. Ook vindt er een actievere melding van overlast plaats. Gekeken wordt ook of een leefbaarheidsonderzoek kan worden verricht. Dat betekent dat de huidige overlast in kaart wordt gebracht en het onderzoek over een jaar wordt herhaald om te zien of de overlast is toegenomen of afgenomen.

Burgemeester Renkema heeft niet het idee dat de jongeren die overlast veroorzaken van buiten Nijkerk afkomstig zijn. Dat was wel het geval tijdens de kermis in dit gebied, maar hij heeft geen signalen dat dit verder vaak het geval is. ,,Al zal er best eens een jongere aanwezig zijn uit een ander gebied.”

Het huidige beeld dat politie en handhavers scheppen is, zo zegt Renkema, dat het redelijk rustig is in de wijk Paasbos. Met de te nemen maatregelen is een bedrag van 31.000 euro gemoeid. De gemeente zegt blijvend te willen investeren in het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie