Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Wouter van Dijk

Dit zijn de nieuwe regels voor het leerlingenvervoer in Nijkerk

21 september 2021 om 20:15 Politiek

NIJKERK Met het aanpassen van de regels voor het leerlingenvervoer wil de gemeente Nijkerk bereiken dat alleen diegenen die deze vorm van vervoer echt nodig hebben, er gebruik van kunnen maken. Dat betekent dat kritisch is gekeken naar de bestaande regels en dat deze regels zijn aangepast.

Om het vervoer betaalbaar te houden zijn volgens wethouder Harke Dijksterhuis bezuinigingen nodig. Een vergoeding is mogelijk voor kinderen die door een handicap niet zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Ook godsdienst of levensovertuiging kan betekenen dat kinderen in aanmerking komen voor een vergoeding. De vergoeding voor het vervoer wordt afgestemd op de mogelijkheden van het kind. Kan een kind met het openbaar vervoer reizen, dan krijgt het kind een vergoeding die hierbij past. Ook als een ouder ervoor kiest om het kind zelf weg te brengen.

KOSTEN Individueel vervoer van kinderen wordt alleen nog vergoed als dit medisch echt noodzakelijk is. Anders moeten kinderen met elkaar reizen in een taxi(bus). Ook wordt ingevoerd dat de kinderen naar een vast adres worden vervoerd. Tot nu toe was het mogelijk dat huisadressen wisselden. Wel blijft de mogelijkheid bestaan kinderen van en naar een ander huisadres te vervoeren, maar dan moet hiervoor betaald te worden. Indien ouders de kosten hiervan niet kunnen betalen kan, indien hiertoe aanleiding bestaat, een beroep worden gedaan op de minimaregelingen van de gemeente Nijkerk. ,,En die zijn best ruim”, zo zegt de wethouder.

Belangrijk dat leerlingen, binnen hun mogelijkheden, zo veel mogelijk zelfstandig reizen

ZELFSTANDIG REIZEN Uitgangspunt voor wethouder Dijksterhuis is dat leerlingenvervoer belangrijk is. ,,Het is een groot goed dat kinderen naar school kunnen. Leerlingen en ouders die echt hulp en ondersteuning nodig hebben moeten blijven rekenen op steun van de gemeente. Ik vind het ook belangrijk dat leerlingen, binnen hun mogelijkheden, zo veel mogelijk zelfstandig reizen. Daarmee werken we niet alleen aan de ontwikkeling van deze kinderen, maar ook aan een inclusieve samenleving. Waarin we omzien naar elkaar en elkaar helpen waar nodig en mogelijk.”

BESPARING Met de nieuwe regeling denkt de gemeente dat meer maatwerk kan worden verleend. In het beleid is opgenomen of de vergoeding voor het bijbehorend vervoer wordt ingezet. De verwachting is dat de te nemen maatregelen een jaarlijkse besparing van 60.000 euro opleveren. Als gevolg van corona, maar ook door genomen maatregelen, zijn de kosten voor het leerlingenvervoer in 2020 ongeveer 100.000 euro lager uitgevallen. 

Nadat de gemeenteraad een definitief besluit heeft genomen worden ouders van kinderen, die gebruik maken van het leerlingenvervoer en voor wie de situatie verandert, persoonlijk door de gemeente op de hoogte gebracht over wat de veranderingen voor hen betekenen. Eventuele veranderingen gaan voor de reeds bekende leerlingen in met ingang van het schooljaar 2022-2023. Voor nieuwe leerlingen is dat al per 1 januari van het komend jaar.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie