Afbeelding
Pixabay

Grote zorgen over miljoenentekort Nijkerk

2 juli 2020 om 18:39 Politiek

NIJKERK Alle fracties in de Nijkerkse gemeenteraad maken zich grote zorgen over het verwachte tekort van 3.279.000 euro waarmee de gemeente wordt geconfronteerd in 2020. Er worden echter geen mogelijkheden gezien hierin nog bij te sturen. Volgens wethouder Wim Oosterwijk is al gekeken of bezuinigingen mogelijk waren.

Wijnand Kooijmans

Kritiek is dat het college van burgemeester en wethouders te weinig inhoudelijk is ingegaan op het oplopen van de tekorten. Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij): ,,Het lijkt dat het college zich door het ontstaan van de tekorten laat verrassen en niet in staat is bij te sturen.” Hij signaleert dat de capaciteit van het ambtelijk apparaat is afgenomen en maakt zich zorgen of dit geen gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de inwoners.

VERZUIM Het ambtelijk apparaat heeft te maken met een groot arbeidsverzuim. Er wordt, zo zegt wethouder Mariëlle Broekman niet langer gesproken over ziekteverzuim omdat er soms ook sprake is van een stukje vrolijk verzuim, zoals zwangerschapsverlof. Vooral in het begin van het jaar was het arbeidsverzuim hoog. Dat is, zo geeft Broekman aan, inmiddels teruglopen maar is met zeven procent nog altijd veel te hoog.  Dat maakt dat dit jaar 600.000 euro nodig is voor de inhuur van personeel.

Burgemeester Gerard Renkema geeft aan dat vooral het werven van medewerkers voor de afdeling burgerzaken een moeilijk traject is door een gebrek aan voldoende aanbod. Zelfs de inhuur van tijdelijke krachten is al moeilijk. Desondanks blijft de gemeente zich inzetten de capaciteit op orde te krijgen.

Het lijkt dat het college zich laat verrassen en niet in staat is bij te sturen"
LOKET Naar aanleiding van een vraag van Klompenhouwer wanneer het gemeentelijke loket in Hoevelaken weer kan worden geopend zegt Renkema dat dit pas kan na het treffen van voorzieningen en dan vooral op het gebied van veiligheid. Renkema snapt dat het een item is dat bij partijen hoog op de politieke agenda staat maar zegt dat met het treffen van de voorzieningen ook hoge kosten zijn gemoeid. Klompenhouwer betreurt het dat vooral kwetsbare inwoners van Hoevelaken nu met openbaar vervoer of de taxi naar Nijkerk moeten om bijvoorbeeld een rijbewijs of identiteitsbewijs af te halen.

Nog dit jaar wil het college komen met een kaderstelling voor de renovatie van De Stuw in Hoevelaken. Op dit moment vindt onderzoek plaats hoe hieraan gestalte kan worden gegeven nadat twee eerdere plannen vanuit de maatschappij zelf aangedragen geen doorgang konden vinden. Het onderzoek moet de mogelijkheden en onmogelijkheden inzichtelijk maken.

SOCIAAL DOMEIN De tekorten binnen het sociaal domein ontstaan vooral door de jeugdzorg maar ook binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. Volgens Wim van Veelen (PRO21) maakt dit duidelijk dat vanaf de start in 2015 gemeenten te weinig geld van het Rijk hebben ontvangen om de taken binnen het sociaal domein financieel verantwoord uit te kunnen voeren. Ook Hans Boer (ChristenUnie/SGP) heeft op dit gebied zorgen. ,,De gemeente heeft al vele jaren geld bijgeklust. Dat kan niet zo doorgaan.”

Dat maakt dat de uitkomst steeds slechter dreigt te worden"

Boudewijn van der Woerd (VVD) maakt zich grote zorgen over het tekort over 2020 omdat hierin kon geen rekening is gehouden met de mogelijke financiële gevolgen voor de gemeente van het corona-virus. Maar ook niet met de 107.000 euro die de gemeente minder ontvangt van Optisport voor de exploitatie van het zwembad en de sporthallen. ,,Dat maakt dat de uitkomst steeds slechter dreigt te worden.”

JEUGDZORG Matthias Blankesteijn (CDA) wil breder worden geïnformeerd over met name de jeugdzorg. Onder meer of grip wordt gehouden op jongeren die gebruik maken van de jeugdzorg, wat de uitkomsten zijn van de behandeling en of de ene aanbieder betere resultaten behaald dan de ander. Wethouder Nadya Aboyaakoub geeft aan in september uitvoering te rapporteren over het sociaal domein en alles wat daar speelt.

Alle fracties stemmen uiteindelijk in met de eerste bestuursrapportage waarin het te verwachten tekort is verwerkt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie