Wethouder Harke Dijksterhuis met een AED in zijn handen, naast hem staat Rietha Dasselaar, voorzitter van de Stichting AED Nijkerk-Hoevelaken.
Wethouder Harke Dijksterhuis met een AED in zijn handen, naast hem staat Rietha Dasselaar, voorzitter van de Stichting AED Nijkerk-Hoevelaken. Gemeente Nijkerk

'Gemeente wil bijdragen aan dekkend AED-netwerk'

Zorg

NIJKERK Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk stelt de gemeenteraad voor om eenmalig een bedrag van 65.000 euro beschikbaar te stellen voor het realiseren vaneen dekkend AED-netwerk in de gemeente Nijkerk.

Daarnaast wil de gemeente voor een bedrag van 7.000 bijdragen in de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten. De norm om te spreken van een volledige dekking, is dat er om de 300 meter een AED buiten aanwezig is. De afgelopen periode heeft de Stichting AED Nijkerk Hoevelaken voor de gemeente onderzocht hoeveel AED’s nog nodig zijn om alle straten binnen 300 meter te voorzien van een AED. Uit het onderzoek bleek dat er nog 24 van deze levensreddende apparaten nodig zijn. In totaal komen er dan 75 AED’s verspreid over de gemeente buiten in een speciale kast te hangen.

In november 2018 vroeg de gemeenteraad, op initiatief van De Lokale Partij, aan het college om een onderzoek te starten naar een dekkend AED-netwerk. De afgelopen periode bracht de stichting AED Nijkerk Hoevelaken in kaart waar in de gemeente AED-apparaten hangen en waar niet (zogenaamde ‘witte vlekken’). Rietha Dasselaar (Stichting AED Nijkerk Hoevelaken): ,,In Nijkerkerveen is al een volledige dekking. Dat willen we ook graag in Nijkerk en Hoevelaken." Het gaat daarbij zowel om AED’s die ergens binnen hangen, als om de AED’s die buiten hangen. AED’s die binnen hangen, kunnen naar buiten worden verplaatst, zodat zij ook voor het algemeen belang beschikbaar zijn in geval van nood.

Wethouder Harke Dijksterhuis: ,,Een volledige dekking betekent dat mensen met een plotselinge hartstilstand in onze gemeente effectiever kunnen worden geholpen totdat de hulpdiensten er zijn. In onze gemeente is de zogenaamde First Responder van de brandweer gelukkig in het overgrote deel van de gevallen binnen de genormeerde opkomsttijd van 6 minuten aanwezig. Deze First Responders hebben een AED bij zich en verrichten regelmatig de eerste levensreddende handelingen. Maar in geval van een hartstilstand telt elke seconde. Dan kan een AED binnen 300 meter, die bediend kan worden door een vrijwilliger uit de buurt, net het verschil maken.”

advertentie