Wim van Veelen (midden) krijgt als raadslid regelmatig vragen van inwoners.
Wim van Veelen (midden) krijgt als raadslid regelmatig vragen van inwoners. Archief/Harry Koelewijn

Raadslid Van Veelen wil duidelijkheid over stand van zaken projecten in Hoevelaken

Politiek

HOEVELAKEN PRO21 Raadslid Wim van Veelen (PRO21) wil van het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders uitleg over de stand van zaken van tal van projecten in Hoevelaken, zijn eigen woonplaats.

Door Wijnand Kooijmans

Van Veelen constateert dat in de afgelopen jaren in Hoevelaken veel ontwikkelingen in gang zijn gezet. Maar tot voor inwoners waarneembare resultaten heeft dat in veel gevallen niet geleid. Dat zorgt er voor dat hij als raadslid hierover regelmatig vragen krijgt van inwoners. Temeer omdat de uitstraling op veel plaatsen in Hoevelaken, zo geeft hij aan, duidelijk achteruit gaat. Niet zelden wordt hem daarbij voor de voeten geworpen dat Hoevelaken in het stadhuis niet voldoende aandacht krijgt.

ZORG Ook leeft de zorg dat geplande investeringen vertraagd of geschrapt worden nu de meerjarenbegroting van de gemeente tekorten gaat vertonen en het lijkt dat er bezuinigd moet worden. Zorgen die ook bij PRO21 leven. Van Veelen wil graag dat bijvoorbeeld ieder kwartaal de inwoners geïnformeerd worden over de stand van zaken rond ontwikkelingen in Hoevelaken. Zijn vraag is of het college dat wil organiseren.

Wim van Veelen wil informatie over de stand van zaken rond de versterking en uitbreiding van het Hoevelakense Bos. Maar ook wat de eventuele knelpunten zijn en wat er aan gedaan wordt deze dan op te lossen. Hij wijst ook op de plannen voor het concentreren van maatschappelijk functies in een her te ontwikkelen dorpscentrum De Stuw. Met steun van de gemeente en provincie Gelderland zijn daarvoor al meerdere plannen ontwikkeld.

VOORTGANG Bouwplannen Kop van de Westerdorpsstraat en Euretco zijn strikt genomen private initiatieven. Maar Wim van Veelen wil toch graag weten welke informatie de gemeente heeft over de voortgang en de kansen op het daadwerkelijk doorgaan van deze plannen. Om deze reden vraagt hij wanneer de gemeenteraad voorstellen kan verwachten om de kaders voor realisering van beide plannen vast te stellen.

Ten aanzien van het Woonpark Hoevelaken wil Van Veelen wat de meest recente inzichten zijn van de gemeente als het gaat wanneer de bouw van de daar geplande 160 woningen wordt gerealiseerd. Ook vraagt hij naar de stand van zaken over de centrumplannen die zijn ontwikkeld onder regie van een groep betrokken inwoners. De eerste fase, het kweken van vertrouwen bij private initiatiefnemers en hen plannen te laten ontwikkelen, zou al gerealiseerd moeten zijn. Van Veelen vraagt zich af welke inzet de gemeente levert om deze processen optimaal te stimuleren.

VERTRAGING De vertraging van de plannen voor reconstructie van knooppunt Hoevelaken hebben, zo geeft Van Veelen aan, gevolgen voor de hoeveelheid sluipverkeer door Hoevelaken. Hij vraagt wat het beeld van het college is van de voortgang en van de nieuwe planning van de realisatie. En wat de effecten hiervan zijn voor de verkeersdrukte in Hoevelaken.

In 2017 en 2018 is aan de bewoners van de Stoutenburgerlaan door de toenmalige wethouder toegezegd dat bij de voorbereiding van de in 2019 uit te voeren groot- onderhoudswerkzaamheden gekeken zou worden naar de inrichting van de laan vanuit de optiek van verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers, auto’s en openbaar vervoer. De uitkomsten konden dan worden meegenomen bij de eventuele verkeersmaatregelen. Maar medio 2020 ziet Van Veelen nog niets gerealiseerd van de toezegging.

SCHOLEN Ook vraagt Van Veelen naar de stand van zaken rond de ontwikkeling van Middelaar-Oost. Goed nieuws vindt hij wel dat de scholen in Hoevelaken achter elkaar worden gerenoveerd. Maar dat wel meer inzicht moet worden gegeven in de stand van zaken van de andere in gang gezette ontwikkelingen.

advertentie
advertentie