Afbeelding
Jan de Roo Fotografie

Raad wil met inwoners in gesprek over invulling van jaarwisseling

6 februari 2020 om 07:01 Politiek

NIJKERK De Nijkerkse raadsfracties gaan met elkaar in gesprek over hoe de inwoners van de gemeente kunnen worden betrokken bij de wens te komen tot een andere invulling van de jaarwisseling.

Wijnand Kooijmans

De aanzet voor het gesprek was een motie van ChristenUnie/SGP en PRO21 waarin het college werd gevraagd de brede discussie met de samenleving op gang te brengen. Hans Boer (ChristenUnie/SGP) vindt, gesteund door Linda de Wals (PRO21), dat door het afsteken van vuurwerk het risico op letselschade groot is en mens en dier ernstige overlast kunnen ondervinden van vuurwerk. Ook geven ze aan dat de luchtkwaliteit urenlang slecht is en dat politie en hulpverleners soms moedwillig worden bedreigd. Voor beide partijen reden om het college te vragen om een brede discussie met de samenleving op gang te brengen. Het doel hiervan is de negatieve effecten van het afsteken van vuurwerk te beperken en schade en overlast voor mensen en gemeente sterk te verminderen.

SIGNALEN Joop van Ruler (CDA) onderschrijft het doel dat de motie wil bereiken. Hij heeft geen signalen ontvangen dat hulpverleners binnen de gemeente zijn lastig gevallen. Hij wil landelijke besluiten afwachten. Maar vooral hamert hij op betere handhaving. Een brede maatschappelijke discussie kan, ongewild, verharding van standpunten met zich meebrengen. Met streng handhaven kan, naar zijn mening, al een flink deel van de overlast worden teruggedrongen.

Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) heeft ook geen negatieve geluiden vanuit de gemeente Nijkerk ontvangen. In de motie proeft hij te veel de wens te komen tot een verbod van alle soorten vuurwerk. Hij vindt ook geen concrete actiepunten terug waardoor straks in iedere kern een gezamenlijk vuurwerk kan worden ontstoken, zonder een verbod op het afsteken van ander vuurwerk. Boudewijn van der Woerd (VVD) ziet hufterig gedrag en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk als de belangrijkste zaken waartegen handhavend moet worden opgetreden. Met politie en handhavers wil hij als raad het gesprek aangaan over wat nodig is om ook beter te kunnen handhaven.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie