Afbeelding
112Heuvelrug.nl

Aantal meldingen over verward gedrag blijft stijgen in Nijkerk

Overig

NIJKERK Evenals de landelijke tendens, blijft het aantal meldingen van personen met verward gedrag in Nijkerk stijgen. Dat zijn er 3,7 incidenten per duizend inwoners.

Al zeven jaar op rij stijgt bijna overal het aantal meldingen van personen met verward gedrag. In 2012 registreerde de politie landelijk nog 44,5 duizend incidenten, vorig jaar was dit meer dan verdubbeld tot bijna honderdduizend. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door LocalFocus. De politie noteerde gemiddeld 27 meldingen per dag van mensen die mogelijk in psychische nood zijn en een risico voor zichzelf of anderen kunnen vormen.

De groei van het aantal meldingen in Nijkerk was groter dan landelijk: er werden vorig 248 procent meer meldingen gemaakt sinds 2012, ten opzichte van een landelijk gemiddelde stijging van 223 procent. In buurgemeente Amersfoort groeide het aantal ook, maar lijkt deze te stabiliseren de afgelopen drie jaar. Bunschoten liet zelfs een flinke daling zien, maar in Putten en Barneveld stegen ten opzichte van 2018.

(Artikel gaat verder onder de afbeelding.)

 

DIVERSE PROBLEMEN Psychoses, dementie, suïcidale neigingen, verslaving en andere stressvolle levensgebeurtenissen. Achter de meldingen van '(overlast door) verwarde of overspannen personen' gaan vaak diverse problemen schuil. Volgens Henk van Dijk, landelijk programmaleider 'personen met verward gedrag' bij de nationale politie, treffen zij 'in de eerste plaats personen aan die in de war zijn en is er soms een combinatie met overlast.' Van Dijk: ,,Denk bijvoorbeeld aan iemand die haar hele huisraad uit het raam gooit of een bovenbuurman die uit angst voor zijn eigen waanbeelden gaat schreeuwen. Slechts een zeer klein deel van deze personen is ook gevaarlijk voor anderen." Een eenduidige verklaring voor de jarenlange toename van het aantal meldingen van personen met verward gedrag is er volgens Van Dijk niet.

Slechts een zeer klein deel van deze personen is ook gevaarlijk voor anderenPOLITIECEL Problemen met verwarde personen worden vaak afgehandeld door de politie. Mensen met verward gedrag worden geregeld in een politieauto naar het bureau gebracht, om daar een poosje in een politiecel te belanden. Volgens Henk van Dijk van de politie komt dat tegenwoordig wel minder vaak voor. 'Inmiddels heeft zo'n driekwart van het land speciale opvanglocaties', laat de programmaleider van de politie desgevraagd weten. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) wil dat de gemeenten de regie nemen over de aanpak van verwarde personen. Sinds oktober 2018 wordt verwacht dat zij een 'goed werkende aanpak' hebben. In december van vorig jaar schreef het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een rapport dat ongeveer een derde van de gemeenten –  die reageerden op de vragenlijst – dit nog niet hebben. Een gebrek aan financiering wordt vaak genoemd als belemmering. 

 

advertentie
advertentie