Afbeelding
Ted Walker

Hoe moet de jaarwisseling in Nijkerk eruit gaan zien?

31 januari 2020 om 07:24 Politiek

NIJKERK Hoe kunnen de inwoners van de gemeente Nijkerk betrokken worden bij de wens om te komen tot een andere invulling van de jaarwisseling? Daar gaan de Nijkerkse raadsfracties met elkaar over in gesprek.

Een motie van ChristenUnie/SGP en PRO21 waarin het college werd gevraagd de brede discussie met de samenleving op gang te brengen, was daartoe de aanzet. Maar die motie werd geparkeerd omdat de overige drie partijen niet de steun wilden geven om een raadsmeerderheid te verkrijgen. Onder meer speelt mee dat vandaag het kabinet mogelijk al besluit tot een verbod op het afsteken van vuurpijlen en knalvuurwerk.

BEDREIGD Hans Boer (ChristenUnie/SGP) vindt, gesteund door Linda de Wals (PRO21), dat door het afsteken van vuurwerk het risico op letselschade groot is en mens en dier ernstige overlast ondervinden van vuurwerk. Ook geven ze aan dat de luchtkwaliteit urenlang slecht is en dat politie en hulpverleners in gevaar kunnen zijn en soms moedwillig worden bedreigd. Voor beide partijen reden om het college te vragen een brede discussie met de samenleving op gang te brengen om de negatieve effecten van het afsteken van vuurwerk te beperken en schade en overlast voor mensen en gemeente sterk te verminderen.

SIGNALEN Joop van Ruler (CDA) onderschrijft het doel dat de motie wil bereiken. Hij heeft geen signalen ontvangen dat hulpverleners binnen de gemeente Nijkerk zijn lastig gevallen. Voor hem is het belangrijk om landelijke besluiten af te wachten. Maar vooral hamert hij op een betere handhaving. Een brede maatschappelijke discussie kan volgens hem, ongewild, verharding van standpunten met zich meebrengen. Met streng handhaven kan, naar zijn mening, al een flink deel van de overlast worden teruggedrongen.

Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) heeft ook geen negatieve geluiden vanuit de gemeente Nijkerk ontvangen. In de motie proeft hij te veel de wens om te komen tot een verbod van alle soorten vuurwerk. Boudewijn van der Woerd (VVD) onderkent dat er steeds meer mensen zijn die een geheel of gedeeltelijk verbod willen. Hufterig gedrag en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk ziet hij als de belangrijkste zaken waartegen handhavend moet worden opgetreden. Met politie en handhavers wil hij in gesprek over wat nodig is om ook beter te kunnen handhaven. Ook hij vindt dat moet worden uitgegaan van landelijke regelgeving en dat moet worden afgewacht voordat binnen de gemeente Nijkerk de discussie wordt gevoerd. Inspraak om de inspraak vindt hij geen goede zaak.  De raad is wat hem betreft eerst aan zet.

PLEZIER In de motie leest hij ook dat ChristenUnie/SGP en PRO21 eigenlijk van vuurwerk af willen, terwijl aan siervuurwerk en kindervuurwerk door veel mensen ook veel plezier wordt beleefd. De intentie door Boer uitgesproken dat het niet de intentie is om al het vuurwerk te verbieden, vindt Van der Woerd niet terug in de motie.

Burgemeester Gerard Renkema zegt dat zich in Nijkerk geen excessen hebben voorgedaan en dat het aantal incidenten een neerwaartse spiraal laat zien. Ook de brandweer hoefde minder vaak uit te rukken. Nijkerk viert wat Renkema betreft op een fatsoenlijke manier oud en nieuw. Wetgeving moet, zo is zijn mening, vooral van de landelijke overheid komen.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie