Afbeelding
Arjen Gerritsma

Negen ton voor Nijkerk om onderwijsvertragingen in te lopen

21 februari 2022 om 09:48 Onderwijs

NIJKERK De gemeente Nijkerk krijgt eenmalig 900.000 euro vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het (demissionaire) kabinet heeft het NPO in het leven geroepen met als doel om onderwijsvertragingen in te lopen die zijn ontstaan door de schoolsluitingen en corona. Gemeenten krijgen uit het NPO budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023. 

In juni 2021 hebben de scholen zelf NPO gelden ontvangen. De scholen krijgen circa 700 euro per leerling in het reguliere onderwijs en tussen de duizend en veertienhonderd euro per leerling in het speciaal onderwijs. Ter voorbereiding op de besteding van dit geld hebben de scholen voor de zomervakantie 2021 met een schoolscan in kaart gebracht hoe hun leerlingen ervoor staan en wat ze nodig hebben om vertragingen in te lopen. Op basis van de uitkomsten van deze schoolscans zijn de scholen vanaf de zomer begonnen met het nemen van NPO maatregelen.

Aangezien de NPO maatregelen van de scholen al lopen, zijn de gemeentelijke NPO gelden bedoeld ter aanvulling op de maatregelen van de scholen. Daarbij moet de besteding van de gemeentelijke NPO gelden voldoen aan de volgende bestedingsdoelen: (boven schoolse) maatregelen, voorschoolse periode, zorg en welzijn, bevorderen samenwerking in de gemeente en thuiszitters.

BIJEENKOMSTEN Van de gemeenten wordt verwacht dat ze met de scholen en andere betrokkenen kijken hoe ze kunnen helpen. In Nijkerk zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met onder andere schoolbesturen, jongerenwerkers en jeugdconsulenten om informatie op te halen. Uiteindelijk zijn er probleemstellingen geformuleerd waar op gefocust zal worden bij de besteding van de NPO gelden, namelijk: sociaal-emotionele problematiek van scholieren, internaliserende problematiek bij middelbare scholieren zoals, depressie, eenzaamheid en stress, overgewicht en achterstanden in fysieke ontwikkelingen bij alle leeftijdsgroepen, achterstanden op het gebied van taal en lezen, vooral bij kinderen uit taalarme gezinnen, VVE wachtlijsten en gebrek aan ouderbetrokkenheid.

Bij alle maatregelen zullen inclusie, gelijke kansen, normalisering, zelfstandigheid en sociale inbedding worden meegenomen

WELZIJN VAN JEUGD Met de NPO gelden wordt beoogd het welzijn van de jeugd in Nijkerk te bevorderen. In een brief laat gemeente Nijkerk weten: ,,Bij de besteding van het gemeentelijke NPO budget zal de nadruk met name liggen op onderwerpen als de sociaal- en emotionele ontwikkeling (mogelijkheden tot ontmoeten, socialiseren), bewegen, sport en cultuur. Verder zal er aandacht zijn voor de meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen, voor wie Covid de grootste impact heeft. Er is bij de besteding van de gemeentelijke NPO gelden veel aandacht voor het duurzaam verbeteren van het welzijn van de jeugd in Nijkerk. Er zal daarom onder andere aansluiting gezocht worden bij bestaande activiteiten en projecten in Nijkerk om deze blijvend te versterken. Daarbij zal er gewerkt worden aan het opbouwen van netwerken in Nijkerk, die zullen voortbestaan lang nadat het NPO geld op is. Bij alle maatregelen zullen inclusie, gelijke kansen, normalisering, zelfstandigheid en sociale inbedding worden meegenomen.”

De maatregelen die genomen zullen worden met de gemeentelijke NPO gelden zullen het onderwijs ondersteunen, het welzijn van jeugd in Nijkerk bevorderen, gericht zijn op duurzame verandering die standhoudt als het NPO geld op is en als laatste gaan ze bestaande werkzaamheden en projecten in de gemeente Nijkerk op het gebied van jeugd ondersteunen en versterken. 

Aan het einde van de looptijd van het NPO zal nieuw Jeugdbeleid geformuleerd worden gebaseerd op de nieuwe situatie en op het toekomstperspectief van dat moment.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie