Afbeelding
Sander van Snippenberg

Bouw van 350 extra woningen in Nijkerkerveen een stap dichterbij

17 mei 2023 om 09:39 Nieuwbouw

NIJKERKERVEEN Met het voorstel aan de raad om het bestemmingsplan voor de derde fase van nieuwbouw in Nijkerkerveen vast te stellen, komt de bouw van 350 extra woningen in deze kern een belangrijke stap dichterbij. Er zijn 27 zienswijzen (bezwaren) tegen het plan ingediend. Op basis daarvan is het plan enigszins bijgesteld, zegt het Nijkerkse college. De meeste bezwaren waren gericht tegen de verkeersafwikkeling en de waterhuishouding.

Wethouder Esther Heutink-Wenderich is blij met de komst van de extra woningen. ,,Het is een goede mix aan woningen die aansluit bij de actuele vraag.”

WONINGEN

Het gebied waar de woningen moeten komen is gelegen tussen de Nieuwe Kerkstraat, de Laakweg en de Jacob Boerweg. Voor de omwonenden wordt nog een extra bijeenkomst gehouden zodra de technische uitwerking van het deelplan klaar is. Tijdens deze avond wordt ook informatie verstrekt over de concrete maatregelen die worden genomen. Onder meer wordt het gebied opgehoogd om wateroverlast te voorkomen. Betrokken krijgen nog een uitnodiging van de gemeente.

KRITIEK

Uit de ingediende bezwaren blijkt dat veel indieners ongerust en kritisch zijn over de invloed van het woningbouwplan op de waterhuishouding en de afwikkeling van het verkeer in Nijkerkerveen en omgeving. Inwoners zijn ongerust vanwege de problemen die Nijkerkerveen al op dit punt kent. Het waterschap Vallei en Veluwe zegt echter dat het plan geen problemen met zich meebrengt voor de waterafvoer. 

VERKEER

Naar aanleiding van de kritiek op de verkeersafwikkeling heeft het college nog eens kritisch gekeken naar het verkeersonderzoek. In dat rapport werd uitgegaan van de bouw van 335 woningen, terwijl het er uiteindelijk 350 worden. Erkend wordt dat in het rapport onvoldoende rekening was gehouden met het verkeer dat via de Laakweg en de Hogebrinkerweg een weg zoekt naar Hoevelaken. Dat heeft geleid tot een actueler verkeersonderzoek waarin deze aspecten wel zijn meegenomen. Op basis hiervan komt het college tot de conclusie dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt en er ook voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd.

GESPREKKEN

Het college gaat alle indieners van een bezwaar uitnodigen voor één-op-één gesprekken. Hierin kunnen zij vragen, zorgen en onduidelijkheden over de beantwoording van hun bezwaren bespreken met medewerkers van de gemeente. De gesprekken vinden nog plaats voordat de raad een definitief besluit moet nemen over de vaststelling van het plan.

Een grote wens is om een aantal woningen geheel of gedeeltelijk te bouwen met circulair materiaal. Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat circulaire grondstoffen beschikbaar moeten zijn. Wethouder Heutink durft nog geen voorspelling te doen wanneer de eerste schop de grond in gaat.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie