Afbeelding
Rijkswaterstaat

Uitstel reconstructie knooppunt Hoevelaken zorgt voor vragen bij college

26 april 2023 om 19:03 Nieuwbouw

NIJKERK Hoe houden wij de komende tien jaar de gemeente Nijkerk en de regio bereikbaar en leefbaar en bouwen we toch het aantal geplande woningen? Dat is voor het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders de vraag nu de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken en de aansluiting van de A1 op de A30 zeker voor die periode wordt uitgesteld.

In antwoord op vragen van Niels Staal (VVD) geeft het college aan dat veel zaken rond het besluit van de minister de reconstructie uit te stellen nog niet duidelijk. Om die reden wil men, samen met de gemeenten in de regio en de betrokken provincies in gesprek met het Rijk. De minister wil het geld mede door de stikstofcrisis niet meer investeren in de aanpak van verkeersknelpunten, maar besteden aan het onderhoud van wegen. Een definitief besluit wordt in november van dit jaar genomen.

WOONDEAL

Het college vindt het nog te vroeg om de mening van de VVD te delen dat door het uitstel het volledig uitvoeren van de woondeals en de omgevingsvisie feitelijk onmogelijk wordt. De woondeal loopt tot en met 2030 en grote delen van de woningbouwopgaven zijn volgens het college ook te realiseren met de huidige knooppunten. Het wordt wel voor de hand liggend gevonden dat de realisatie van de knooppunten naar achteren schuift. De realisatie is onder meer afhankelijk van een landelijke oplossing voor het stikstofprobleem.

Voor het college is het duidelijk dat op provinciaal en gemeentelijk niveau maatregelen nodig zijn om de ambities uit de omgevingsvisie waar te kunnen maken. Er wordt nu gewerkt aan een pakket van maatregelen. Het college wil de minister aan de eerder gemaakte afspraken houden en wil geen uitstel van de reconstructie van de knooppunten.

BEREIDHEID

In antwoord op de vragen van Niels Staal spreekt het college wel de bereidheid uit om de minister de boodschap mee te geven dat het halen van de ambities uit de woondeal en de omgevingsvisie 2040 zeer lastig wordt door uitstel van de reconstructie. Voor het heroverwegen van de woondeals vindt het college het echter te vroeg. Ook op dit punt wil men het Rijk laten weten dat die zich aan de gemaakte afspraken moet houden. 

Met het op de lange baan schuiven van de aanpak van de knooppunten is voor de uitvoering van de woondeals extra geld nodig om te kunnen investeren in de bereikbaarheid en leefbaarheid in de gemeente Nijkerk en de doorstroming te waarborgen op zowel de snelwegen als het wegennet binnen de gemeente. Het Rijk moet simpel gezegd met geld hiervoor over de brug komen.

LEEFBAARHEID

Een eerste conclusie is dat de woningbouwplannen tot 2030 niet afhankelijk zijn van de aanpak van de knooppunten. Voor de tien jaar daarna zegt het college nog geen inschatting te kunnen maken. Dat is mede afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken met het Rijk. Naast maatregelen voor de bereikbaarheid zet het college bij die gesprekken ook in op het lospeuteren van extra geld voor de leefbaarheid.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie