Afbeelding
Pixabay

Groen licht voor nog eens vijf jaar Omroep N

Muziek

NIJKERK Omroep N blijft ook de komende vijf jaar de lokale omroep voor Nijkerk. De gemeenteraad wordt gevraagd hierover een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media.

Wijnand Kooijmans

De omroep is de enige partij die zich bij het commissariaat heeft gemeld om in aanmerking te komen voor de zendmachtiging als lokale omroep. Op grond van de mediawet moet voor de toewijzing definitief wordt eerst een advies worden gevraagd aan de gemeenteraad.

PROGRAMMABELEID De enige vraag voor de gemeenteraad is of er een orgaan is dat het programmabeleid bepaalt. Het college van burgemeester en wethouders geeft de raad aan dat hieraan wordt voldaan. Er is een programmaraad aanwezig die uit vijf personen bestaat die meer dan voldoende ingebed zijn in de gemeente Nijkerk. Dat maakt dat ze als denktank kunnen worden ingezet om een representatief en gewenst programma te produceren voor een breed publiek.

Gesteld wordt dat de programmaraad is samengesteld uit onafhankelijke personen die een goede verbinding hebben met de Nijkerkse samenleving wat de betrouwbaarheid alleen maar ten goede komt.

advertentie
advertentie