In de meeste sectoren is het aantal bedrijven licht gegroeid, Een uitzondering vormen de groothandel en de financiële sector waarin het aantal vestigingen licht afnam. Nijkerk kent relatief veel vestigingen in de industrie, de bouw en de groot- en detailhandel.