Afbeelding
Archief BDU Media

Regionaal team strijdt tegen dreiging van werkloosheid

1 september 2021 om 07:31 Economie

NIJKERK Binnen de arbeidsmarktregio Amersfoort, waartoe de gemeente Nijkerk behoort, wordt breed ingezet op een gezamenlijke aanvullende dienstverlening voor mensen die bedreigd worden met werkloosheid of werkloos zijn geworden als gevolg van de corona-crisis.

Wijnand Kooijmans

Hiertoe is een regionaal mobiliteitsteam (RMT) gevormd dat bestaat uit vertegenwoordigers van het UWV, de gemeenten, werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijsinstellingen en de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB).

Het gaat om ondersteuning van mensen waarvan de inschatting is dat zij niet binnen een jaar op eigen kracht of met behulp van reguliere dienstverlening betaald werk vinden. Factoren die daarbij een rol spelen, zijn de eigen behoefte aan ondersteuning, arbeidsverleden, opleidingsniveau, leeftijd, aantal jaren werkzaam in laatste functie en de taalvaardigheid.

Voor de gemeente Nijkerk zijn niet-uitkeringsgerechtigden die buiten de Participatiewet vallen, een nieuwe doelgroep. Ook zij kunnen aangemeld worden bij het RMT. De dienstverlening kan bestaan uit begeleiding of de inzet van instrumenten. Dit betekent dat het RMT de gemeente Nijkerk ontlast zowel in financiële zin als wet betreft capaciteit.

Door het RMT is een menukaart ontwikkeld. Voorbeelden zijn: loopbaanbegeleiding, versterking van de positie op de arbeidsmarkt, begeleiding bij scholing, matching, sollicitatievaardigheden, het fit blijven om werk te doen en jobcoaching. De instroom verloopt via de deelnemende partijen aan het RMT, maar ook kunnen mensen zich individueel hier aanmelden.

Omdat in vergelijking met andere regio’s corona niet van grote invloed is geweest op de arbeidsmarkt in de regio, is vanuit het Rijk een lage prioriteit gegeven aan het opstarten van een RMT in de regio Amersfoort. De start moet nu plaatsvinden in het huidige kwartaal van 2021 met een looptijd tot eind 2022.

Het BO werkbedrijf zet zich in op het matchen van arbeidsgehandicapten op de extra banen waarvoor werkgevers zich garant hebben gesteld. Ook de brede groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt onder de aandacht gebracht van werkgevers.

De gemeente Nijkerk biedt ondernemers met een hulpvraag ondersteuning als zij problemen hebben om hun huidige bedrijf in de nieuwe tijd economisch rendabel te maken. De ondersteuning bestaat uit bijvoorbeeld coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen desgewenst een beroep doen op de gemeente voor begeleiding richting werk. Dit geldt ook voor mensen zonder een extra bijstandsuitkering. Voor deze groep is tijdelijk extra geld beschikbaar van het Rijk.

MBO SCHOOLVERLATERS Ook is er extra geld voor de ondersteuning van mbo-schoolverlaters naar werk. Deze groep is hard geraakt door de corona-crisis. Trajectbegeleiders van het jongerencontact gaan hiervoor contacten leggen op scholen met betreffende jongeren. Uiteindelijk moet ook een beeld ontstaan welke behoefte aan ondersteuning deze groep heeft.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie