Afbeelding
Eigen foto

Coronacrisis van grote invloed op regionale werkgelegenheid in regio Amersfoort

29 oktober 2020 om 07:20 Economie

NIJKERK De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal deze tendens zich voortzetten. Toch ziet UWV per regio verschillen in arbeidsmarktontwikkelingen. Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld.

Met Regio in Beeld schetst UWV voor elke regio de arbeidsmarktontwikkelingen. De verschillen tussen regio’s worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In regio’s met veel werkgelegenheid in sectoren als zorg & welzijn, openbaar bestuur, onderwijs, techniek en ICT, zal de vraag naar personeel (nog steeds) relatief groot zijn. Regio’s met veel banen in sectoren als horeca & catering, vervoer, zakelijke dienstverlening of bijvoorbeeld de evenementenbranche, zullen de werkgelegenheid sneller zien afnemen.

TOENAME WERKLOOSHEID EN AFNAME VACATURES Vooral in de eerste maanden van de crisis; maart, april en mei, nam het aantal WW-uitkeringen toe. In de zomermaanden stabiliseerde het aantal uitkeringen, met zelfs een daling in augustus en september. In de arbeidsmarkt regio Amersfoort bedroeg het werkloosheidspercentage eind 2019 2,2 %. In september 2020 is dat opgelopen tot 2,7%. Het aantal online vacatures nam af van 4.947 in januari 2020 tot 3.687 in september van dit jaar; een daling met 25%. UWV zag het aantal WW-uitkeringen oplopen naar 4.939 in september 2020. Dat is een stijging van 14,4% ten opzichte van een jaar eerder, toen de arbeidsmarktregio Amersfoort nog 4.319 WW-uitkeringen telde.

In deze regio zijn veel werknemers werkzaam in de horeca, schoonmaak en uitzendbranche. Ook werken er veel mensen in de detailhandel (non-food) en economisch administratieve beroepen. Met name deze sector(en) hebben het momenteel zwaar door onder andere overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In deze sectoren werken vaak veel jongeren in flex- of uitzendcontracten. Werkgevers nemen in economisch moeilijke tijden vaak het eerst afscheid van deze werknemers. Voor werkzoekenden uit deze sectoren zal het op korte termijn moeilijk zijn om in hun oude sector of functie terug te keren.

Omscholen naar een ander beroep in een andere sector kan een mogelijkheid zijn om de kansen op werk te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan werk in de techniek. Zo noemt Khalid Hamimid, adviseur Werkgeversdiensten UWV Amersfoort, het Servicepunt Techniek: ”Samen met de provincie, een aantal werkgevers en onderwijsinstellingen slaan we de handen ineen om antwoord te geven op het vraagstuk van behoud van werknemers in de techniek. Met behulp van vouchers, loopbaancoaches en arbeidsmarktcoaches willen wij iedereen die het nodig heeft een helpende hand bieden.”

STIJGING WW VERWACHT Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden stabiliseerde, verwacht UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 oploopt. Daar staat tegenover dat er nog steeds werkgevers zijn die staan te springen om personeel. Mensen die hun baan hebben verloren en een uitkering aanvragen bij UWV, kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De geboden ondersteuning varieert van adviesgesprekken en online trainingen tot het maken van competentie- en interessetests. Daarnaast gebruikt UWV zijn kennis van de arbeidsmarkt in de dienstverlening. Zo brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van het werk dat iemand eerder heeft verricht. Dat is vooral bruikbaar voor mensen die denken aan een overstap naar een andere functie. Zo biedt de arbeidsmarkt ondanks de sombere vooruitzichten nog steeds kansen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie