Afbeelding
Wouter van Dijk

Vraagtekens bij wijzigingen in leerlingenvervoer Nijkerk

6 oktober 2021 om 10:15 Politiek

NIJKERK Er leven nog veel vragen rond de wijzigingen in het leerlingenvervoer, zo bleek tijdens de presentatie door Carolien Aalbers. De fracties gaan zich nu beraden of alsnog wijzigingen nodig zijn in de voorgestelde aanpak.

Met de aanpassingen in het leerlingenvervoer wil de gemeente Nijkerk bezuinigen op de kosten die worden gemaakt om kinderen van en naar school te brengen. Uitgangspunt blijft dat ieder kind die het nodig heeft wel gebruik kan blijven maken van deze vorm van vervoer. Er zal opgetreden worden tegen ouders die structureel hun kind niet afmelden als hun kind een dag geen gebruik maakt van het openbaar vervoer. In de afgelopen periode heeft dit de gemeente twintigduizend euro extra gekost. Er wordt wel rekening mee gehouden dat corona een rol heeft gespeeld bij het niet afmelden van kinderen.

VERGOEDING De gemeente gaat ook beter controleren of ouders die een vergoeding krijgen voor het reizen met openbaar vervoer hun kind wel echt gebruik laten maken van dat openbaar vervoer. Is een maandkaart aangeschaft, dan wordt de vergoeding niet ingetrokken als de ouders toch besluiten hun kind één of meer dagen zelf naar school te brengen. De kosten van het eigen vervoer komen dan wel voor rekening van de betreffende ouders. Als structureel een vergoeding wordt verkregen voor het openbaar vervoer, maar een kind altijd wordt weggebracht, dan gaat de vergoeding omlaag.

TWEEDE ADRES Veel discussie bestaat er nog over het plan om de mogelijkheid om een tweede of derde adres op te geven te laten vervallen. De gemeente denkt hierdoor 14.000 euro te kunnen besparen. De indruk bestaat echter dat zo’n tweede adres is om ouders te ontlasten van de dagelijkse zorg voor hun kind of dat beide ouders werken. Geopperd werd dat het misschien wel noodzakelijk blijft om een tweede adres op te kunnen geven.

De ervaring is wel dat, indien dagelijks een andere route wordt gereden, dit tot stress leidt bij kinderen. Ook rijden chauffeurs soms een verkeerde route als de routes dagelijks wisselen. Overigens is de praktijk dat vervoerders in de problemen dreigen te komen als het gaat om het vervoer van leerlingen. Het piept en kraakt, al wordt het vervoer tot nu toe binnen de gemeente Nijkerk nog wel uitgevoerd.

ZELFSTANDIG REIZEN Kinderen gaan gestimuleerd worden om zelfstandig te reizen. Dat zou hen ook moeten helpen om zelfstandiger in het leven te staan. Het zelfstandig reizen versterkt bovendien hun sociale netwerk, is het idee. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor het leerlingenvervoer blijft dat de school waar het kind naartoe wordt gevoerd minimaal op zes kilometer afstand ligt. 

Boudewijn van der Woerd (VVD) wil graag zien dat een stapeling van kosten wordt voorkomen als het gaat om ouders met een gehandicapt kind. Daarnaast wordt alleen bij uiterste noodzaak een taxi ingeschakeld naar de dichtstbijzijnde school. In Nijkerk maken 180 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer naar veertig scholen.

Door Wijnand Kooijmans

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie