Afbeelding
Kees van den Heuvel

'Verkeerd zorgbeleid kan drastische gevolgen hebben'

Zorg

NIJKERK Petra Kuhl heeft zelf jarenlang getobd met jeugdzorg voor één van haar kinderen en op meerdere momenten in dat traject dacht ze: 'zo zou het niet moeten gaan'. De problemen waar ze destijds tegenaan liep en haar ervaringen motiveerden haar om lid te worden van de Sociaal Domeinraad. Deze raad vormt een brug tussen burger en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. ,,Ik hoor meer verhalen als het mijne om mij heen en ik zou iets met de ervaring die ik heb opgedaan willen betekenen voor een ander."

Kuhl is nieuw binnen de Sociaal Domeinraad, die dinsdag officieel werd geïnstalleerd. De raad bestaat uit een groep mannen en vrouwen tussen de 37 en 75 jaar. ,,Onze raad bestaat uit mensen uit allerlei sectoren. Ze zijn niet alleen zorggerelateerd, maar er zitten ook ondernemers tussen en gepassioneerde burgers", vertelt het kersverse lid. ,,We merken dat het vooral mensen zijn die zin hebben in hun taak, die mensen die niet veel gehoord worden willen bereiken. Denk aan allochtonen, mensen die in de armoede zijn gekomen, burgers die veel te maken hebben met de geestelijke gezondheidszorg of de jeugdzorg of mensen met een beperking. Graag willen wij in contact komen met groepen die niet actief in de democratie meedraaien en door wet- en regelgeving in focus van de gemeente zijn gekomen."

[KNELPUNTEN] De raad is de tweede fase ingegaan. Drie jaar geleden nam de eerste raad zitting. Zeger de Haan is voorzitter van het adviesorgaan: ,,Als adviesraad dagen wij binnen verschillende domeinen de burger uit om mee te denken over het beleid van de gemeente. We hebben daarnaast ook contact met de burger om te horen welke knelpunten zij ervaren binnen de Wmo, de Jeugdzorg en alle andere domeinen die door de overheid naar de gemeente zijn overgeheveld." De Participatiewet vraagt eveneens dat burgers actiever worden, maar dat is volgens De Haan makkelijker gezegd dan gedaan. ,,Want hoe kun je de Participatiewet uitvoeren en hoe zorg je ervoor dat burgers de wet gaan omarmen? Je kunt de Sociaal Domeinraad karakteriseren als de cliëntenraad van de burger naar de gemeente. Wij zien erop toe dat hun plannen goed terecht komen."

Ik zie dat gebruikers eerder achteruit gaan dan vooruit. [PERSOONLIJKE MOTIVATIE] Een uitgebreide sollicitatieronde ging vooraf aan de selectie van de kandidaten voor de Sociaal Domeinraad. Iedereen had zo zijn of haar eigen persoonlijke motivatie. Voor Kuhl was dat het jarenlange tobben met jeugdzorg, voor De Haan speelde zijn jarenlange ervaring in de zorg een grote rol. De Haan heeft zijn leven doorgebracht in de zorg als directeur maar ook als dokter: ,,Ik heb gezien hoe alle systemen met een bepaalde bedoeling zijn opgesteld en aanbodsgericht doorgaan. Ik zie dat daardoor gebruikers eerder achteruit gaan dan vooruit. Binnen de zorg zijn er werkwijzen ontstaan die mensen afhankelijk maken. Het is met alle goede bedoelingen geweest, maar hierdoor kunnen mensen niet groeien. Door de Participatiewet kunnen mensen zich bewust worden van de dingen die ze wel kunnen en je helpt ze te groeien en te ontwikkelen. Je geeft mensen de ruimte en helpt ze om hun plek in de maatschappij in te nemen." 

[WAAKHOND] Door als waakhond te fungeren over het uitgevoerde beleid hoopt de Sociaal Domeinraad de burgers te helpen die direct met het nieuwe beleid te maken hebben. De Haan: ,,Organisaties kunnen beleid maken, maar de vraag is altijd: heeft het de juiste uitwerking op de burger die er gebruik van maakt? Vaak worden achter bureaus dingen bedacht die in de praktijk heel anders blijken te werken. Een goed voorbeeld komt uit de zorg, waarbij er recent twee soorten verpleegkundigen zouden ontstaan, wat in de praktijk niet bleek te werken. Soms kan een verkeerd beleid drastische gevolgen hebben. Door vanuit het perspectief van een gebruiker het beleid onder de loep te nemen en in een proefstadium mee te denken met de gemeente kunnen we invloed uitoefenen op een beleidsplan." 

De Sociaal Domeinraad wil geen parallelle organisatie van de gemeente worden, maar signalerend, begeleidend en ondersteunend zijn. Daarbij willen de leden van de raad ook voor een stukje verbinding zorgen. ,,Er bestaan veel initiatieven, stichtingen en clubjes in Nijkerk die een heleboel dingen organiseren waar burgers niets over weten. Het zou ook mooi zijn als we de verschillende groepen aan elkaar kunnen binden. We willen mensen wijzen waar ze terecht kunnen", aldus Kuhl. 

Door een jaarplan te maken wordt de focus gelegd op een aantal knelpunten binnen de gemeente. ,,We willen weten wat de belangrijkste thema's zijn en waar we ons voor willen inzetten en hoe we ons doel kunnen bereiken", legt De Haan uit. Het maken van een selectie aan thema's is nodig, om de doelen realistisch te houden. ,,Het Sociaal Domein is ontzettend groot. Er gebeurt heel veel en we kunnen niet alles in ons eerste jaar behandelen", aldus Kuhl. 

Jaarplan
De komende tijd wordt gebruikt om de visie van de Sociaal Domeinraad neer te zetten en om een jaarplan te maken. De leden zoeken de burger op, zullen hoorzittingen houden, maar ook naar activiteiten gaan waar ze de doelgroep kunnen treffen. Hierdoor hopen ze dicht bij de burger te komen staan. Volgens De Haan is de belangrijkste stap om de burger zelf een verandering te laten bewerkstelligen. ,,Wij kunnen iets doen en de regie overnemen, maar dan raakt een initiatief zijn kracht kwijt. Wij zullen een burger wel helpen en faciliteren. Burgers kunnen zelfs verantwoordelijkheden van een gemeente overnemen. Kijk naar zorgcoöperaties waarbij inwoners zelf de regie voeren."
De voltallige raad.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Voorzitter Zeger de Haan
advertentie