Afbeelding
Google Maps

Hotel Ampt van Nijkerk mag uitbreiden

16 augustus 2019 om 10:57 Zakelijk

NIJKERK Hotel Ampt van Nijkerk mag in principe uitbreiden met dertig kamers. Het college van burgemeester en wethouders is bereid de benodigde medewerking te verlenen aan het verzoek van Konst Beleggingsmaatschappij.

Wijnand Kooijmans

Het hotel heeft te maken met een toenemende vraag naar overnachtingen. Zowel van zakelijke als particuliere klanten. Dat maakt dat de bezettingsgraad dusdanig dat uitbreiding nodig is om aan de vraag te blijven voldoen. De vraag naar hotelkamers groeit het hardst bij buitenlandse gasten maar ook onder Nederlanders stijgt het aantal overnachtingen.

De plek waar de uitbreiding moet komen wordt als logisch gezien. Een bestaande vleugel wordt met ongeveer dertig procent verlengd. De goothoogte en de maximale hoogte van tien meter komen overeen met de bestaande vleugel.

Het plan is dusdanig opgesteld dat voorkomen wordt dat de nu al als lange wand ervaren vleugel niet te lang wordt. De vanaf de Berencamperweg dominant zichtbare kant van het hotelgebouw wordt visueel in drie kleinere massa's onderverdeeld.

Het terrein van het hotel grenst aan een groene gordel die het terrein scheidt van de achtertuinen van de woonwijk. Deze gordel blijft in stand. Er is een ruime marge tussen het nieuwe gebouw en de achtertuinen van de woningen. De woonhuizen zelf liggen een kleine negentig meter verwijderd van de uitbreiding van het hotel.

De huidige parkeerplaats van het hotel wordt gezien als een toonbeeld hoe een parkeerplaats mooi en landschappelijk kan worden ingepast met na elke drie parkeervakken een groenstrook met bomen en in zijn geheeld omzoomd met een verzorgde haag. Vanaf de Berencamperweg worden de geparkeerde auto's dan ook grotendeels aan het zicht van de weggebruiker onttrokken.

Gekeken is hoe de benodigde 45 extra parkeerplaatsen ook kunnen worden gerealiseerd, zonder afbreuk te doen aan de groene, afgeschermde ruimte. Voor definitief medewerking kan worden verleend moeten eerst nog enkele onderzoeken worden afgerond. Voor de aanleg van de parkeerplaats moet daarnaast een inrichtingsplan worden opgesteld waarover overeenstemming moet bestaan tussen de aanvrager en de gemeente.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie