Afbeelding
Harry Koelewijn

Betere zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen Nijkerk

10 juli 2019 om 08:42 lokaal

NIJKERK Diverse organisaties in Nijkerk gaan zich meer inzetten voor kwetsbare ouderen. Daartoe hebben ouderenbond PCOB, gemeente Nijkerk, welzijnsorganisatie Sigma, aanbieders van verpleging, verzorging en wonen Beweging 3.0, Amaris en Icare, woningstichting WSN en eerstelijns zorgverleners Stichting Gezondheidscentra Nijkerk dinsdag een intentieverklaring ondertekend. Zij spreken hierin af om zich gezamenlijk in te spannen voor het welbevinden van kwetsbare ouderen in Nijkerk. De komende jaren staan drie speerpunten op de agenda: samenwerking, dementie en de overgang tussen thuis kunnen wonen en verblijven met zorg (bijvoorbeeld in een verpleeghuis).

De partijen vinden de intentieverklaring belangrijk, omdat het aantal ouderen de komende jaren sterk groeit. ,,Ook ouderen die kwetsbaar zijn, en voor wie het welzijn, de gezondheid en de zelfstandigheid afnemen door opeenstapeling van problemen, wonen langer thuis. Hierdoor neemt het beroep op zorg, ondersteuning en voorzieningen in de thuissituatie toe.''

Vaak zijn veel verschillende hulpverleners betrokken. Voorbeelden daarvan zijn de wijkverpleegkundige, huisarts, fysiotherapeut, specialist voor ouderen, ouderenadviseur en het gebiedsteam. ,,We hopen dat we in de toekomst beter kunnen aansluiten op de persoonlijke en vaak complexe hulpvraag van de oudere en zijn naaste. Juist door niet los van elkaar, maar samen op te trekken denken we dat dit kan'', aldus Willy Oldenburger, directeur Stichting Gezondheidscentra Nijkerk.

WAARDEVOL OUDER WORDEN Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met de intentieverklaring. ,,Eén van de speerpunten van het college van burgemeester en wethouders is dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Er zijn veel maatschappelijke partners die hieraan kunnen bijdragen. De ondertekening van dit convenant is een mooi voorbeeld van samenwerking. Ik hoop dat het bundelen van de krachten leidt tot waardevol ouder worden voor iedereen in onze gemeente."

SPEERPUNTEN De partijen die de verklaring hebben ondertekend, hebben afgesproken dat zij de komende drie jaar met drie speerpunten dementie, samenwerking en de overgang tussen thuis kunnen wonen en verblijven met zorg (bijvoorbeeld in een verpleeghuis). Plannen voor deze thema's worden in de tweede helft van 2019 verder uitgewerkt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie