Afbeelding
WSN

Zoveel woningen werden er in 2022 opgeleverd in Nijkerk

30 november 2023 om 10:33 Wonen

NIJKERK In de gemeente Nijkerk zijn in 2022 in totaal 206 woningen opgeleverd. Het aantal sociale huurwoningen bedraagt 64, wat neerkomt op 31 procent van het aantal gebouwde woningen. In het totale aantal zijn twaalf tiny houses inbegrepen. Hiernaast zijn dertien sociale koopwoningen opgeleverd.

door Wijnand Kooijmans

Het aantal sociale woningen – huur en koop – komt in totaal uit op 37 procent en dat is hoger dan in voorgaande jaren, deelt het college van burgemeester en wethouders mee in een brief aan de raad. Vorig jaar werd, net als in 2021, voornamelijk nieuwbouw opgeleverd in de kern Nijkerk, namelijk in de gebieden Doornsteeg en Spoorkamp. In de Doornsteeg gaat het om de realisering van de tweede fase en de inbreidingslocatie Smink/Hofstee.

Het betreft projecten die gedeeltelijk in 2021 zijn opgeleverd en in 2022 zijn voltooid. In de kern Hoevelaken is een aantal woningen in Woonpark Hoevelaken gerealiseerd. Een aantal projecten is nog gerealiseerd onder de vorige woonvisie.

FORSE AMBITIES

Volgens het college zijn de ambities uit de huidige woonvisie fors. Het gaat om gemiddeld 250 nieuwe woningen per jaar. Of dat haalbaar is, is nog niet zeker omdat er al enige tijd sprake is van een veranderende markt, met stijgende bouwkosten en rentes. Ook wordt het bouwen van woningen steeds complexer, waardoor de realisering van woningbouw meer tijd in beslag neemt. Stikstofeisen, hogere eisen op het gebied van duurzaamheid, gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, het ruimtelijk kunnen inpassen van woningen en het ontbreken van voldoende infrastructuur voor het ontsluiten van nieuwe woningen zijn factoren die daarop van invloed zijn. 

In de periode 2020 tot en met 2022 zijn in de gemeente gemiddeld 256 woningen per jaar opgeleverd. Dat is in lijn met de woonvisie. Het aandeel sociale woningbouw is in deze periode met dertig procent gelijk gebleven. Dat is vijf procent onder de wens zoals die in de woonvisie is opgenomen.

INHAALSLAG

Vanaf 2024 en volgende jaren wordt een inhaalslag verwacht in de sociale woningbouw. In projecten als de derde fase van Doornsteeg, Stadshaven en de centrumontwikkeling van de wijk Paasbos zijn rond de 530 sociale woningen opgenomen. Daarnaast worden op korte termijn ook 252 flexwoningen binnen Spoorkamp II ontwikkeld. Dit project heet ‘Wonen bij Jaap.’ Deze flexwoningen voorzien in de huisvesting van onder meer starters en spoedzoekers.

CIJFERS

Het verzamelen van de benodigde cijfers rond de woningbouw is een tijdrovend proces, zegt het college. De basisregistratie adressen en gebouwen geeft weliswaar een indicatie van het aantal opgeleverde woningen, maar kan toch niet gezien worden als het goede instrument. Zo verschaft deze registratie geen inzicht in de daadwerkelijke bewoning van een woning en geeft het geen inzicht in het type woning dat is gebouwd. Om die reden wil het college bij de herziening van de huidige woonvisie bezien welke verbeteringen kunnen worden aangebracht om de juiste cijfers boven water te halen.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie