Afbeelding
Google Maps

Kantoorpanden aan Spoorstraat en Molenweg in Nijkerk maken plaats voor 15 appartementen

21 maart 2023 om 17:56 Wonen

NIJKERK De gemeente Nijkerk verleent medewerking aan de herontwikkeling van de percelen op de hoek van de Spoorstraat en de Molenweg. Het gaat om de bouw van maximaal vijftien studio’s, appartementen of een combinatie daarvan.

In eerste instantie had het verzoek in 2020 alleen betrekking op het perceel Spoorstraat 2. Voorheen was hier een ING-kantoor gevestigd. Gedurende de behandeling van het verzoek werd hieraan Molenweg 1 toegevoegd. Hier was voorheen makelaarskantoor Domicilie gevestigd.

OVERSCHOT

Het plan is erop gericht om de twee bestaande kantoorpanden te slopen en hiervoor in de plaats één nieuw pand terug te bouwen voor de gewenste woningbouw. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat er in Nijkerk sprake is van een afname van de behoefte aan kantoorpanden en deze trend zich zal voortzetten, verwacht men. Meer mensen werken thuis. De verwachting is dat er in 2030 sprake is van een overschot van tien- tot vijftienduizend vierkante meter aan kantooroppervlakte.

VIJFTIEN STUDIO’S

De vraag naar woningen is daarentegen groot. Een herontwikkeling van de kantoorlocatie naar woningbouw is in lijn met het huidige beleid zoals dat door de gemeente wordt gevoerd. Het aantal van vijftien studio’s, appartementen of een mengeling daarvan wordt wel als maximum gezien. 

Door vast te houden aan dit aantal kan worden gewaarborgd dat er voldoende ruimte overblijft voor de aanleg van parkeervoorzieningen en groen. Het toestaan van meer woningen leidt, zo stelt het college, tot knelpunten binnen de inbreidingslocatie of legt teveel druk op de omgeving. Het toestaan van minder woningen zou tot gevolg hebben dat naar verwachting het plan financieel onhaalbaar wordt. 

SENIOREN

Het plan voldoet aan de voorwaarde dat minmaal tien procent van de te bouwen woningen geschikt moet zijn voor senioren. Verder wordt ook voldaan aan de woonvisie. Ten aanzien van de sociale huurwoningen heeft de initiatiefnemer vroegtijdig afstemming gezocht met de Woningstichting Nijkerk. Het doel van het gesprek was om na te gaan of er mogelijk interesse was om de wooneenheden af te nemen.

Gezien de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt heeft de WSN aangegeven dat het in het stadium van het proces niet mogelijk is om tot concrete afspraken te komen. In principe staat de woningstichting echter wel positief ten opzichte van het verzoek. 

PARKEREN

Ten aanzien van het parkeren gaat het college er vanuit dat het benodigde aantal plaatsen binnen de inbreidingslocatie kan worden gerealiseerd. De ontsluiting van het terrein vindt plaats via de Molenweg. Deze kant van de Molenweg beschikt over de meeste ruimte en maakt het mogelijk de ontsluiting op een veilige afstand van de kruising Molenweg/Spoorstraat te situeren.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie