Afbeelding
Pixabay

‘Meer inzet voor bouw betaalbare woningen’

30 mei 2021 om 11:42 Wonen

NIJKERK Nijkerk moet zich inzetten voor de bouw van meer betaalbare woningen. Dit vanuit de doelstelling en de ambitie dat men wil voorzien in de woningbehoefte van de eigen inwoners met oog voor de doelgroepen die in de knel zitten.

Wijnand Kooijmans

Voor ChristenUnie/SGP, CDA en De Lokale Partij reden bij de behandeling van het koersdocument dat moet leiden tot een
omgevingsvisie met een amendement te komen. Hierdoor wordt demogelijkheid geschrapt dat, indien vanuit de regio de vraag komt om extra woningbouw, dit aantal te verhogen tot 350 woningen per jaar. Met een maximum grens van 60.000 inwoners.

Volgens Hilbrand Rozema (ChristenUnie/SGP) ligt de vraag van de regio er niet. En moet deze pas beantwoord worden als die vraag
daadwerkelijk op tafel ligt. Daarvoor is de tijd nu nog te vroeg. De drie partijen toonden zich wel bereid dan ook daadwerkelijk de
discussie over de eventuele extra vraag aan te gaan. Al vindt het CDA bij monde van Joop van Ruler dat voorlopig eerst moet worden uitgegaan van bouwen voor de inwoners van de gemeente Nijkerk zelf.

NIJKERKERVEEN Hij maakt zich ook zorgen over een ontwikkeling in Amersfoort die de ruimte laat toekomstige woningbouw te concentreren rond Nijkerkerveen. Een ontwikkeling die ook in het verleden is nagestreefd en waar toen door toedoen van de provincie Gelderland een streep door is gezet.

VVD en PRO21 vinden het amendement te ver gaan. Volgens hen staat extra woningbouw op dit moment in het geheel niet ter discussie. En beslist Nijkerk zelf over het aantal te bouwen woningen en waar deze dan moeten worden gebouwd. Zij menen dat de drie andere partijen te veel uitgaan van angst als het gaat om toekomstige ontwikkelingen.

De drie partijen vinden dat de ruimte voor extra woningbouw te veel een eigen leven gaat leiden, evenals het maximum aantal inwoners. Men wil wachten tot er een daadwerkelijk verzoek ligt. Dan kan de raad die er op dat moment zit daarover een besluit nemen.

KEUZES Alle partijen zijn het er wel over eens dat de vraag naar ruimte de beschikbare ruimte overstijgt en er keuzes moeten worden gemaakt. Onder meer als het gaat om mobiliteit en duidelijke keuzes moeten worden gemaakt, ook ten aanzien van een oostelijke en zuidelijke rondweg. Het gaat dan vooral om automobiliteit. Goed openbaar vervoer en goede fietsverbindingen kunnen wel de groei van het aantal auto’s afremmen maar bieden beslist geen volledige oplossing als het gaat om mobiliteit, zo zegt wethouder Wim Oosterwijk.

Zoals ook ten aanzien van landbouw keuzes moeten worden gemaakt. Waarbij voor PRO21 er, zo zegt Irene Moes, geen uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk is. Duidelijk wordt dat bij landbouw moet worden gekeken naar mogelijkheden deze te combineren met recreatie. Zoals Niels Staal (VVD) ook nadrukkelijk bepleit dat er ruimte blijft voor het bedrijfsleven zich verder te ontwikkelen.
Daarbij moet ook naar de recreatie worden gekeken, zoals bijvoorbeeld Nijkerk aan Zee. Met inachtneming van de waarde van de naast gelegen polder Arkemheen. Behoud van de kernwaarden en identiteit van Nijkerk moeten bij verdere ontwikkelingen centraal staan en blijven staan.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie