Afbeelding
Pixabay

Gemeente wil komende jaren nadruk leggen op bouw sociale huurwoningen

1 maart 2021 om 15:04 Nieuwbouw

NIJKERK De gemeente Nijkerk, Woningstichting Nijkerk (WSN), de Alliantie en HuurdersBelangenvereniging de Alliantie (HBVA-RA) hebben maandag de gezamenlijke prestatieafspraken getekend. Voor de periode 2021-2022, met een vooruitblik naar 2025, ligt de nadruk op groei van het aantal sociale huurwoningen, intensiveren van de samenwerking rondom wonen en zorg, duurzaamheid en flexibele woonvormen. Zo krijgt de Woonvisie, die vorig jaar door de gemeenteraad werd vastgesteld, een verdere uitwerking.

In de gemeente Nijkerk is grote vraag naar betaalbare huurwoningen. De druk op de woningmarkt neemt toe en er is een lange inschrijfduur voor een sociale huurwoning. Vanuit verschillende doelgroepen zoals starters, ouderen en mensen met een zorgvraag is er vraag naar betaalbare huurwoningen, aldus de gemeente in een persbericht.

SOCIALE WONINGBOUW Daarom worden er tot en met 2023 gemiddeld minimaal 75 nieuwe sociale huurwoningen per jaar gebouwd. Dat is 35 procent van het totaal aantal nieuwbouwwoningen. Om dat te bereiken, zullen partijen binnen hun mogelijkheden strak sturen op de planning van diverse woningbouwprojecten in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen.

Ook is afgesproken om de komende jaren het woningaanbod voor ouderen en voor kwetsbare personen met een ondersteuningsvraag te vergroten. Zo realiseert de Alliantie in Hoevelaken op de locatie Beverdam nieuwe woningen die geschikt zijn voor ouderen. De gemeente Nijkerk en WSN starten met de ontwikkeling van meergeneratiehofjes op het Spaanse Leger in Nijkerk. Daarnaast willen de samenwerkende partijen meer inzicht krijgen en beter samenwerken bij de in- en uitstroom van mensen uit maatschappelijke instellingen.  

DUURZAAMHEID Met de nieuwbouw wordt volgens de gemeente ook meteen rekening gehouden met de duurzaamheid en energiezuinigheid van nieuwe woningen. Zo worden er uitsluitend gasloze woningen gebouwd en zijn de partijen bezig met de verduurzaming van het bestaande woningbezit. Daarbij willen de partijen dat investeringen in duurzaamheid voor een positief effect in de portemonnee van de huurders zorgen, omdat zij kunnen besparen op hun energierekening. Aansluitend daarop continueert de HBVA-RA de inzet van energiecoaches bij het Energieloket Nijkerk.

Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met de afspraken. ,,In de huidige woningmarkt is er een enorme behoefte aan voldoende betaalbare woningen. Juist ook voor de mensen die zijn aangewezen op sociale huur. Met deze afspraken versnellen wij de productie van dit type woningen de komende jaren. Daarmee zetten we de hoge ambitie van de Woonvisie 2020+ om in concrete acties. Handen uit de mouwen dus.”

Peter Toonen, directeur-bestuurder van de Woningstichting Nijkerk, staat ook te popelen om aan de slag te gaan ,,Ik vind het positief dat er jaarlijks gemiddeld minimaal 75 nieuwe sociale huurwoningen bij komen, zodat we woningzoekenden een fijn thuis kunnen bieden. Het streven is om de groei van het aantal sociale huurwoningen ook na 2023 door te zetten. Ik verheug me op het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen.” 

KANTTEKENINGEN Maar ondanks overleggen tussen de gemeente Nijkerk, WSN en de Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) is er op één punt geen overeenstemming bereikt met de HON. De organisatie plaatst naar eigen zeggen kanttekeningen bij de prestatieafspraken zoals ze nu op tafel liggen. Daarbij wordt gesproken over bruto 75 sociale nieuwbouwwoningen per jaar.

,,Dat woordje ‘bruto’ maakt een wereld van verschil”, meent voorzitter Ron Weil. ,,De gemeente heeft namelijk met WSN afgesproken dat ze 25 woningen per jaar mogen verkopen. Dus per saldo neemt het aantal sociale huurwoningen met slechts 50 toe. Dit jaar verwacht WSN 44 woningen te verkopen. Zo halen we de achterstand aan sociale huurwoningen nooit in. Dit kunnen we niet aan onze achterban uitleggen. Om die reden tekenen wij dit onderdeel van de prestatieafspraken niet.”

‘WEINIG REALISME’ ,,Het college van B&W heeft kennisgenomen van het standpunt van de HON, maar constateert dat de nu gemaakte prestatieafspraken al een zeer ambitieuze vertaling van de Woonvisie 2020+ zijn”, reageert wethouder Dijksterhuis. ,,Verdergaande afspraken zouden in de optiek van het college van te weinig realisme getuigen. Het college is blij dat partijen gezamenlijk achter de overige prestaties staan en heeft vertrouwen in een constructief vervolg van de samenwerking.”

Weil geeft aan de opmerking dat de plannen van HON niet realistisch zouden zijn te betreuren. ,,Wij hebben steeds gepleit om die achterstand zo snel mogelijk in te halen. Maar wat nu dreigt te gebeuren is dat we nog verder achterop raken.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie