Het gebouw van Nautilus verdwijnt bij realisering van de woningbouw
Het gebouw van Nautilus verdwijnt bij realisering van de woningbouw Wijnand Kooijmans

Raad wil eerst woonvisie voor afspraken soort woningen

Wonen

NIJKERK De locatie Oude Barneveldseweg mag worden ontwikkeld als woningbouwlocatie met maximaal 135 woningen. Maar de raadsfracties willen de kaders, zoals in welke categorie moet worden gebouwd, pas voeren na de vaststelling van de woonvisie.

Wijnand Kooijmans

In het voorstel was opgenomen dat 35 procent van de te bouwen woningen moet worden gerealiseerd in de sociale sector. Maar alle partijen vinden het te vroeg om dit percentage nu al vast te leggen zonder de nieuwe woonvisie te kennen.

[OMHOOG] Uitkomst kan, zo wordt aangegeven, best eens zijn dat het percentage sociale woningbouw omhoog moet. Men wil vooral bouwen voor eigen inwoners waarbij starters en senioren extra aandacht moeten krijgen.

Nog beter zou het worden gevonden wanneer ook de nieuwe mobiliteitsvisie is vastgesteld voor over het plan Oude Barneveldseweg een besluit worden genomen. Wat de woningbouw daar heeft, zo wordt aangenomen, een flinke invloed op de verkeersafwikkeling. Dat zal voor een deel via de Oranjelaan gaan terwijl daar nu al, vooral door omwonenden, grote problemen worden ervaren.

[TIJD] Volgens wethouder Wim Oosterwijk worden veel zaken geregeld in het bestemmingsplan en dat komt na de vaststelling van de woonvisie en rond de tijd dat in 2021 ook de mobiliteitsvisie aan de orde komt.

Om de verdere uitwerking van de plannen niet te vertragen komt het voorstel in de eerstvolgende raad aan de orde. Via een amendement wordt dan besloten tot alleen het akkoord gaan met de ontwikkeling van de woningbouw en alle andere zaken te blokkeren tot na de woonvisie. Deze komt vermoedelijk in maart op de agenda van de raad.

[IJSVOGEL] Inspreker Jan van den Ham vreest voor het verloren gaan van veel van zijn privacy. Hij vindt de aanleg van een bufferzone nodig, mede omdat hier veel vogels nestelen. Ook de ijsvogel laat zich in dit gebied zien. Dat maakt volgens hem wellicht een natuuronderzoek noodzakelijk. Ook maakt hij zich zorgen over te veel ontsluitingen op de Oude Barneveldseweg.
 

advertentie