Afbeelding
Marion Zuurveen

In oktober besluit over komst azc Hoevelaken; voorbereidingen verder in zomermaanden

12 juli 2023 om 09:31 Politiek Asielzoekerscentrum in Hoevelaken Tips van de redactie

NIJKERK Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders verwacht in oktober een definitief besluit aan de raad voor te kunnen leggen rond de komst van een asielzoekerscentrum in het EK-gebouw in Hoevelaken.

door Wijnand Kooijmans

Voordat het zover is, wil het college in september eerst nog een extra inloopbijeenkomst houden voor de inwoners van Hoevelaken. Inmiddels zijn in de concept-bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) enkele wijzigingen doorgevoerd. Naar aanleiding van gesprekken met bewoners en belangengroepen kunnen er nog aanvullende werkafspraken worden gemaakt. In een brief aan de gemeenteraad over de stand van zaken geeft het college aan dat het van te voren selecteren of uitsluiten van doelgroepen niet langer aanvaardbaar is voor demissionaire staatsecretaris Van der Burg. Naar aanleiding van dit standpunt is er overleg geweest tussen de gemeente en het COA over de bestuursovereenkomst. Naar aanleiding hiervan zegt het COA dat de met het college gemaakte afspraak geldt om een evenwichtige verdeling van mannen, vrouwen, echtparen en gezinnen te waarborgen.

VOORBEREIDINGEN

De voorbereidingen voor de komst van een asielzoekerscentrum in het EK-gebouw in Hoevelaken worden in de zomermaanden voortgezet. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen die tijdens de gesprekken met inwoners naar voren zijn gekomen.

Het gaat dan onder meer om goede zorg rond veiligheid en leefbaarheid en een goede inrichting van de locatie waarbij rekening wordt gehouden met de omwonenden. Ook wordt gekeken hoe inwoners en asielzoekers zo goed mogelijk buren van elkaar kunnen zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van mensen die zich al hebben aangemeld om als vrijwilliger actief te zijn bij de opvang van asielzoekers.

OPVANG

In antwoord op vragen vanuit de inwoners wordt aangegeven dat het aantal van 350 asielzoekers is gekozen omdat het Centraal Orgaan opvang Vluchtelingen (COA) dan een goede kwalitatieve en menswaardige opvang kan realiseren. Om die reden, zo is eerder aangegeven, is niet gekozen voor de opvang van meer mensen, hoewel het EK-gebouw zich daar nadrukkelijk wel voor leent.

Bij spreiding over meerdere locaties wordt de mogelijkheid om de bewonersvoorzieningen effectief en efficiënt te regelen minder. Op de gekozen locatie is het aanbieden van meer faciliteiten en de inzet van fulltime personeel voor onderwijs, zorg, ondersteuning, begeleiding, beveiliging, het aanbieden van dagbesteding en veel andere zaken in hogere mate aanwezig.

OVERLAST

Er zal 24 uur per dag beveiliging aanwezig zijn op het terrein, naast een fulltime locatiemanager. In het veiligheidsplan is opgenomen dat het COA verplicht is om opgevangen asielzoekers binnen twintig dagen te herplaatsen indien ze worden verdacht van een misdrijf. Dat geldt ook voor een bewoner die vijf keer betrokken is geweest bij een melding van overlast.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat het gaat om verdachten van een misdrijf en dat niet mag worden gewacht op een veroordeling. De achtergrond hiervan is dat vanwege beperkte capaciteit afhandeling van strafzaken zeer lang kan duren in Nederland. De verwachting is dat door een dergelijk beleid meer draagvlak ontstaat. ,,Door deze afspraak concreet te maken, is er duidelijkheid voor alle betrokkenen, inwoners en tonen wij als gemeente Nijkerk daadkracht en betrokkenheid”, zo stelt het college.

POLITIE

Als blijkt dat er extra maatregelen nodig zijn die de inzet vragen van boa’s en/of politie, dan worden de kosten door het COA vergoed. Het COA is verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid op de opvanglocatie en de buurt. Afgesproken is al dat er bij de komst van het centrum meer surveillance komt van politie en boa’s.

In het veiligheidsplan is opgenomen dat er iedere twee weken een spreekuur komt van de politie. De politie krijgt daarvoor de beschikking over een eigen kamer in het centrum. Het spreekuur is bestemd voor zowel inwoners van heel Hoevelaken als bewoners van het centrum. Daarnaast komt er maandelijks overleg met een klankbordgroep van inwoners.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie